Beleid

Persbericht

PB | De federale regering bevestigt haar klimaatambitie van -55%met 233 miljoen ton minder CO2-uitstoot tegen 2030

De federale regering heeft akte genomen van het traject voor uitstootvermindering dat op tafel werd gelegd door minister van Klimaat Zakia Khattabi en uitvoering geeft aan de doelstelling uit het meerderheidsakkoord, met name een gecumuleerde vermindering van de CO2-uitstoot met 233 miljoen ton tegen 2030. Elke minister die over hefbomen beschikt om de uitstoot te verminderen heeft hieraan meegewerkt. Eerste Minister Alexander De Croo licht toe: “De methode, die erin bestaat klimaat…
Persbericht

PB | De federale regering bevestigt haar klimaatambitie van -55%met 233 miljoen ton minder CO2-uitstoot tegen 2030

De federale regering heeft akte genomen van het traject voor uitstootvermindering dat op tafel werd gelegd door minister van Klimaat Zakia Khattabi en uitvoering geeft aan de doelstelling uit het meerderheidsakkoord, met name een gecumuleerde vermindering van de CO2-uitstoot met 233 miljoen ton tegen 2030. Elke minister die over hefbomen beschikt om de uitstoot te verminderen heeft hieraan meegewerkt. Eerste Minister Alexander De Croo licht toe: “De methode, die erin bestaat klimaat…
Persbericht

PB | België neemt een ambitieus federaal plan voor duurzame ontwikkeling aan

Hoewel de wet van 5 mei 1997 een dergelijk plan verplicht stelt, dateert het vorige federaal plan van de periode 2004-2008. Het werd destijds gedragen door staatssecretaris Olivier Deleuze. Sindsdien werd geen enkel nieuw plan goedgekeurd door de federale regering.“Het verheugt mij dat de situatie vandaag eindelijk wordt rechtgezet. Wij moeten absoluut op ons niveau kunnen bijdragen aan een versnelde implementatie van duurzame oplossingen voor de grote uitdagingen waarmee de wereld…
Toespraak

Euronext : Studie duurzaam financieren

Mesdames et messieurs,C’est avec fierté et enthousiasme que nous sonnons aujourd’hui la cloche pour la durabilité à l’occasion de cette ouverture de la bourse Euronext. Permettez-moi de commencer par  remercier les chercheurs de Forum Ethibel, de l’Institut fédéral pour le développement durable et de l’Université d’Anvers pour le travail accompli. Les résultats de l’étude réalisée offrent des enseignements précieux sur le paysage belge…
Persbericht

België vervoegt de High Ambition Coalition for Nature and People

Met de ondertekening door alle federale en gewestelijke ministers, vervoegt België de High Ambition Coalition for Nature and People. De betrokken ministers zijn de federale ministers Zakia Khattabi en Vincent Van Quickenborne, en de gewestelijke ministers Zuhal Demir, Céline Tellier en Alain Maron.
Persbericht

Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen als gids voor federaal beleid

De Duurzame Ontwikkelingsdoelen zijn nu het kompas voor het federale beleid. Op voorstel van premier Alexander De Croo en minister van Duurzame Ontwikkeling Zakia Khattabi heeft de ministerraad ermee ingestemd de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) in alle beleidsdocumenten te integreren. Door hun systemische aanpak zijn de SDG's het kader bij uitstek voor een duurzamer, geïntegreerder en samenhangender beleid om economische, sociale, milieu- en vredesuitdagingen aan te…
Persbericht

Urgentie biodiversiteit: het collectief bewustzijn aanwakkeren

“De gezondheidscrisis die ons momenteel treft, heeft op brutale wijze duidelijk gemaakt dat ons model beperkingen en zwakheden vertoont en dat dit model verantwoordelijk is voor de milieuverloedering, waaronder het verlies aan biodiversiteit. Dit mag zeker niet uit het oog verloren worden op dé internationale conferentie van de biodiversiteit, COP15!”,  aldus de minister.  Deze…
Médias

De Morgen | Klimaatdoelen voor hele federale regering: elke minister wordt klimaatminister

Zakia Khattabi: 'Deze manier van werken is eigenlijk revolutionair. Geen ander land in Europa pakt het al zo aan.'Beeld Wouter Van Vooren
“Ik ben dan wel klimaatminister, maar eigenlijk zijn al mijn collega’s in de regering ook verantwoordelijk voor klimaat”, zegt Khattabi. “Denk maar aan groenere fiscaliteit via de economieminister of vergroening van de scheepvaart via de mobiliteitsminister.”Om ‘de beleidsilo’s’ te doorbreken en het steeds nijpender probleem dus systematisch en diepgaander aan te pakken, zoals de Europese Commissie en de OESO ons land met klem aanraden, verbinden…
Persbericht

Federale klimaatgovernance uit de startblokken | "Regeren is vooruitzien"

De nieuwe klimaatmonitoring als onderdeel van de uitvoering van het federale klimaatbeleid en de maatregelen 2021-2030 (PAM's) is gericht op de volledige uitvoering van de bepalingen van het regeerakkoord, het Nationale Energie- en Klimaatplan (NECP) en het Plan voor herstel- en veerkracht (RRP), gericht op broeikasgasreductie, aanpassen aan en ons beschermen tegen de klimaatverandering. "Rekening houdend met het transversale karakter van het klimaatbeleid, is het van essentieel…
Toespraak

Speech | OCDE

Sustainable Belgium - The crucial next decade
Minister Khattabi sprak vandaag op de voorstelling van het OESO-rapport. Dat brengt verslag uit over de milieuprestaties van België. Alle gewestelijke en federale administraties hebben daarvoor de vragen van de OESO beantwoord. Meer dan 250 Belgische deskundigen hebben aan deze oefening meegewerkt.

Geen inhoud gevonden voor de geselecteerde criteria.