Beleid

Communicatie

Projetoproep - Due diligence

Due diligence
Het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (FIDO) lanceert een tweede projectoproep ter aanmoediging en versterking van de kennisdeling inzake due diligence door lerende netwerken op te zetten. Sectorfederaties die een lerend netwerk wensen op te starten, kunnen een subsidieaanvraag indienen tot en met 15 september 2022.
Persbericht

PB | Vijftigste verjaardag van de VN-milieuconferentie: minister Zakia Khattabi vraagt aan de internationale gemeenschap om over te gaan van beloftes naar daden!

Zakia Khattabi, Stockholm+50
 De VN-milieuconferentie van Stockholm in 1972 was de eerste grootschalige event in de wereld waar de milieu-uitdagingen hoog op de agenda werden geplaatst.  Op de ‘Stockholm+50’-viering van de vijftigste verjaardag van deze historische conferentie, en in de huidige zorgwekkende wereldcontext, heeft federaal minister van Leefmilieu Zakia Khattabi er bij de internationale gemeenschap op aangedrongen om de beloftes in daden om te zetten: “We weten al lang wat we moeten…
Toespraak

SPEECH | Voor een rechtvaardig transitiebeleid in België

La ministre Khattabi a pris la parole pour introduire le lancement de la politique belge de Transition Juste. - "Dit “gezegde” vormt de drijfveer van mijn beleid, en de ingrijpende veranderingen in onze levensstijl en economieën waar de ecologische noodtoestand om vraagt, sterken mij in de noodzaak om anticiperend op te treden; ik kom daar later in de voormiddag gedetailleerd op terug."
Persbericht

PB | Leave no one behind – voor een rechtvaardig transitiebeleid in België

Op dinsdag 24 mei 2022 gaf de federale minister van Klimaat, Milieu, Duurzame Ontwikkeling en de Green Deal, Zakia Khattabi, in aanwezigheid van meer dan 200 belanghebbenden het startschot voor de werkzaamheden van de Staten-Generaal voor Rechtvaardige Transitie. Centraal stond de voorstelling  van het nieuwe experten panel dat hierop zal werken. De rechtvaardige transitie heeft als doel om de ecologische transitie naar duurzame ontwikkeling te begeleiden en hierbij niemand achter te laten.…
Persbericht

PB | De federale regering bevestigt haar klimaatambitie van -55%met 233 miljoen ton minder CO2-uitstoot tegen 2030

De federale regering heeft akte genomen van het traject voor uitstootvermindering dat op tafel werd gelegd door minister van Klimaat Zakia Khattabi en uitvoering geeft aan de doelstelling uit het meerderheidsakkoord, met name een gecumuleerde vermindering van de CO2-uitstoot met 233 miljoen ton tegen 2030. Elke minister die over hefbomen beschikt om de uitstoot te verminderen heeft hieraan meegewerkt. Eerste Minister Alexander De Croo licht toe: “De methode, die erin bestaat klimaat…
Persbericht

PB | De federale regering bevestigt haar klimaatambitie van -55%met 233 miljoen ton minder CO2-uitstoot tegen 2030

De federale regering heeft akte genomen van het traject voor uitstootvermindering dat op tafel werd gelegd door minister van Klimaat Zakia Khattabi en uitvoering geeft aan de doelstelling uit het meerderheidsakkoord, met name een gecumuleerde vermindering van de CO2-uitstoot met 233 miljoen ton tegen 2030. Elke minister die over hefbomen beschikt om de uitstoot te verminderen heeft hieraan meegewerkt. Eerste Minister Alexander De Croo licht toe: “De methode, die erin bestaat klimaat…
Persbericht

PB | België neemt een ambitieus federaal plan voor duurzame ontwikkeling aan

Hoewel de wet van 5 mei 1997 een dergelijk plan verplicht stelt, dateert het vorige federaal plan van de periode 2004-2008. Het werd destijds gedragen door staatssecretaris Olivier Deleuze. Sindsdien werd geen enkel nieuw plan goedgekeurd door de federale regering.“Het verheugt mij dat de situatie vandaag eindelijk wordt rechtgezet. Wij moeten absoluut op ons niveau kunnen bijdragen aan een versnelde implementatie van duurzame oplossingen voor de grote uitdagingen waarmee de wereld…
Toespraak

Euronext : Studie duurzaam financieren

Mesdames et messieurs,C’est avec fierté et en