Beleid

Communicatie

Beleidsnota 2024

Op dinsdag 28 november heeft de federale minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en de Green Deal, Zakia Khattabi, haar algemene beleidsnota voor het jaar 2024 voorgesteld aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers. De nadruk ligt op het afronden van belangrijke wetsvoorstellen, KB’s en initiatieven die het federale milieu- en klimaatbeleid op een nieuwe leest schoeien. 
Communicatie

Overzicht van het federale beleid

Sinds haar aantreden op 1 oktober 2020 heeft federaal minister Zakia Khattabi België weer bij de meest ambitieuze lidstaten op milieugebied geplaatst.
Persbericht

Minister Khattabi naar Abu Dhabi voor overleg in select gezelschap om cruciale klimaatonderhandelingen vlot te trekken

Federaal minister van klimaat Zakia Khattabi reist vandaag naar Abu Dhabi om de tweedaagse pre-COP bij te wonen. Een select gezelschap van een vijftigtal ministers, die een cruciale rol moeten spelen op de klimaatconferentie COP28, komt op uitnodiging van de voorzitter Al Jaber samen om de finale onderhandelingen voor te bereiden. 
Persbericht

PB | België blijft achter in het bereiken van doelstellingen voor duurzame ontwikkeling

De Voluntary National Review (VNR) is een proces waarmee een land de vooruitgang beoordeelt die het heeft geboekt in de richting van de 2030-agenda, met het oog op het bereiken van de 17 doelstellingen voor duurzame ontwikkeling die in 2015 werden aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. De evaluatie stelt landen in staat om goede praktijken te analyseren en te identificeren, en toont aan hoe partnerschappen kunnen worden opgebouwd om collectieve doelen te bereiken. Zakia…
Communicatie

PB | De federale regering keurt een ambitieus energie-klimaatplan goed

24 uur na de publicatie van het Europese Copernicus rapport dat er nogmaals op wijst dat in 2022 de klimaatverandering in Europa extreme gevolgen had (hittegolven, droogtes, branden) en dat deze nu de norm zijn geworden, heeft de ministerraad op vrijdag 21 april het ontwerp van federaal energie- en klimaatplan 2021-2030 (FEPC 2023) goedgekeurd op voorstel van de federale ministers van Klimaat en Energie, Zakia Khattabi en Tinne Van der Straeten. 
Communicatie

INFO | Minister Khattabi blijft strijd aanvoeren tegen illegale houthandel en ontbossing

Voor minister van Leefmilieu, Zakia Khattabi, is de strijd tegen illegale houthandel een prioriteit en ze werkt via verschillende initiatieven met diverse partners samen om deze op te schroeven, zowel binnen de eigen regering, op Europees niveau, als op internationaal niveau. 
Persbericht

PB | Zakia Khattabi legt in Kopenhagen de basis voor een ambitieuze COP28

Vandaag maandag gaat in Kopenhagen een internationale ministeriële vergadering over klimaat van start. Deze eerste klimaatvergadering sinds de COP27 van november verleden jaar in Sharm El-Sheik zal gedurende twee dagen geleid worden door het huidige en komende voorzitterschap van de Conferentie van de partijen bij het Klimaatverdrag, met name Egypte en de Verenigde Arabische Emiraten. Federaal Minister van Klimaat en Belgisch delegatieleider Zakia Khattabi woont beide dagen van deze…
Persbericht

PB |Zakia Khattabi stelt een wet voor die fabrikanten en verkopers verplicht de consument in te lichten over de herstelbare aard van hun toestellen

De federale Minister van Leefmilieu Zakia Khattabi heeft vandaag maandag 12 september haar wetsontwerp “Repair index” voorgelegd aan de verschillende adviesorganen die met name de industrie, de distributiesector, de ngo’s en het maatschappelijk middenveld vertegenwoordigen. De op het Franse model geïnspireerde wetgeving past binnen de dynamiek van circulaire economie die de groene minister nauw aan het hart ligt, en strekt ertoe de herstelbaarheid en levensduur van toestellen…
Communicatie

Projetoproep - Due diligence

Het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (FIDO) lanceert een tweede projectoproep ter aanmoediging en versterking van de kennisdeling inzake due diligence door lerende netwerken op te zetten. Sectorfederaties die een lerend netwerk wensen op te starten, kunnen een subsidieaanvraag indienen tot en met 15 september 2022.
Persbericht

PB | Vijftigste verjaardag van de VN-milieuconferentie: minister Zakia Khattabi vraagt aan de internationale gemeenschap om over te gaan van beloftes naar daden!

 De VN-milieuconferentie van Stockholm in 1972 was de eerste grootschalige event in de wereld waar de milieu-uitdagingen hoog op de agenda werden geplaatst.  Op de ‘Stockholm+50’-viering van de vijftigste verjaardag van deze historische conferentie, en in de huidige zorgwekkende wereldcontext, heeft federaal minister van Leefmilieu Zakia Khattabi er bij de internationale gemeenschap op aangedrongen om de beloftes in daden om te zetten: “We weten al lang wat we moeten…

Geen inhoud gevonden voor de geselecteerde criteria.