Beleid

Persbericht

Nieuw centrum voor analyse van milieu- en klimaatrisico’s (CERAC) officieel gelanceerd

Deze middag is in het Residence Palace in Brussel het nieuw centrum voor de analyse van milieu- en klimaatrisico’s officieel gelanceerd. Het centrum kwam er op initiatief van de federale minister van klimaat Zakia Khattabi. Het CERAC zal milieu- en klimaatrisico’s in België tijdig in kaart brengen en rapporteren aan de Nationale Veiligheidsraad.
Persbericht

België heeft een nieuw nationaal actieplan voor bedrijven en mensenrechten 2024-2029

Op initiatief van Federaal Minister voor Duurzame Ontwikkeling Zakia Khattabi en Minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib heeft de Ministerraad op vrijdag 5 april het nieuwe nationale actieplan voor ondernemingen en mensenrechten voor de periode 2024-2029 goedgekeurd. De uitvoering van dit plan geldt enerzijds voor Belgische bedrijven die actief zijn in België en/of in het buitenland, en anderzijds voor internationale bedrijven die actief zijn in ons land. Met zijn…
Persbericht

Zakia Khattabi vertegenwoordigt België en de EU op de VN-milieuvergadering

Federaal Minister voor Leefmilieu, Zakia Khattabi, kwam gisterenavond aan in Nairobi, waar ze deelneemt aan de zesde editie van de Milieuvergadering van de Verenigde Naties (UNEA6). In de diverse ministeriële zittingen en in het kader van events die gericht zijn op de grote milieu-uitdagingen van vandaag zal ze er niet alleen België maar, omwille van het Belgische voorzitterschap van de EU-Raad, ook de Europese Unie vertegenwoordigen.
Persbericht

Meer hergebruik en recyclage, minder wegwerpplastics

Deze 9 februari bereikte de federale regering een principieel akkoord over de afbouw van het gebruik van wegwerpplastics. Tegelijk voorziet ze maatregelen om hergebruik en recyclage een duw in de rug te geven.
Communicatie

Beleidsnota 2024

Op dinsdag 28 november heeft de federale minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en de Green Deal, Zakia Khattabi, haar algemene beleidsnota voor het jaar 2024 voorgesteld aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers. De nadruk ligt op het afronden van belangrijke wetsvoorstellen, KB’s en initiatieven die het federale milieu- en klimaatbeleid op een nieuwe leest schoeien. 
Communicatie

Overzicht van het federale beleid

Sinds haar aantreden op 1 oktober 2020 heeft federaal minister Zakia Khattabi België weer bij de meest ambitieuze lidstaten op milieugebied geplaatst.
Persbericht

Minister Khattabi naar Abu Dhabi voor overleg in select gezelschap om cruciale klimaatonderhandelingen vlot te trekken

Federaal minister van klimaat Zakia Khattabi reist vandaag naar Abu Dhabi om de tweedaagse pre-COP bij te wonen. Een select gezelschap van een vijftigtal ministers, die een cruciale rol moeten spelen op de klimaatconferentie COP28, komt op uitnodiging van de voorzitter Al Jaber samen om de finale onderhandelingen voor te bereiden. 
Persbericht

PB | België blijft achter in het bereiken van doelstellingen voor duurzame ontwikkeling

De Voluntary National Review (VNR) is een proces waarmee een land de vooruitgang beoordeelt die het heeft geboekt in de richting van de 2030-agenda, met het oog op het bereiken van de 17 doelstellingen voor duurzame ontwikkeling die in 2015 werden aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. De evaluatie stelt landen in staat om goede praktijken te analyseren en te identificeren, en toont aan hoe partnerschappen kunnen worden opgebouwd om collectieve doelen te bereiken. Zakia…
Communicatie

PB | De federale regering keurt een ambitieus energie-klimaatplan goed

24 uur na de publicatie van het Europese Copernicus rapport dat er nogmaals op wijst dat in 2022 de klimaatverandering in Europa extreme gevolgen had (hittegolven, droogtes, branden) en dat deze nu de norm zijn geworden, heeft de ministerraad op vrijdag 21 april het ontwerp van federaal energie- en klimaatplan 2021-2030 (FEPC 2023) goedgekeurd op voorstel van de federale ministers van Klimaat en Energie, Zakia Khattabi en Tinne Van der Straeten. 
Communicatie

INFO | Minister Khattabi blijft strijd aanvoeren tegen illegale houthandel en ontbossing

Voor minister van Leefmilieu, Zakia Khattabi, is de strijd tegen illegale houthandel een prioriteit en ze werkt via verschillende initiatieven met diverse partners samen om deze op te schroeven, zowel binnen de eigen regering, op Europees niveau, als op internationaal niveau. 

Geen inhoud gevonden voor de geselecteerde criteria.