Beleid

Persbericht

België vervoegt de High Ambition Coalition for Nature and People

Met de ondertekening door alle federale en gewestelijke ministers, vervoegt België de High Ambition Coalition for Nature and People. De betrokken ministers zijn de federale ministers Zakia Khattabi en Vincent Van Quickenborne, en de gewestelijke ministers Zuhal Demir, Céline Tellier en Alain Maron.
Persbericht

Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen als gids voor federaal beleid

De Duurzame Ontwikkelingsdoelen zijn nu het kompas voor het federale beleid. Op voorstel van premier Alexander De Croo en minister van Duurzame Ontwikkeling Zakia Khattabi heeft de ministerraad ermee ingestemd de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) in alle beleidsdocumenten te integreren. Door hun systemische aanpak zijn de SDG's het kader bij uitstek voor een duurzamer, geïntegreerder en samenhangender beleid om economische, sociale, milieu- en vredesuitdagingen aan te…
Persbericht

Urgentie biodiversiteit: het collectief bewustzijn aanwakkeren

“De gezondheidscrisis die ons momenteel treft, heeft op brutale wijze duidelijk gemaakt dat ons model beperkingen en zwakheden vertoont en dat dit model verantwoordelijk is voor de milieuverloedering, waaronder het verlies aan biodiversiteit. Dit mag zeker niet uit het oog verloren worden op dé internationale conferentie van de biodiversiteit, COP15!”,  aldus de minister.  Deze…
Médias

De Morgen | Klimaatdoelen voor hele federale regering: elke minister wordt klimaatminister

Zakia Khattabi: 'Deze manier van werken is eigenlijk revolutionair. Geen ander land in Europa pakt het al zo aan.'Beeld Wouter Van Vooren
“Ik ben dan wel klimaatminister, maar eigenlijk zijn al mijn collega’s in de regering ook verantwoordelijk voor klimaat”, zegt Khattabi. “Denk maar aan groenere fiscaliteit via de economieminister of vergroening van de scheepvaart via de mobiliteitsminister.”Om ‘de beleidsilo’s’ te doorbreken en het steeds nijpender probleem dus systematisch en diepgaander aan te pakken, zoals de Europese Commissie en de OESO ons land met klem aanraden, verbinden…
Persbericht

Federale klimaatgovernance uit de startblokken | "Regeren is vooruitzien"

De nieuwe klimaatmonitoring als onderdeel van de uitvoering van het federale klimaatbeleid en de maatregelen 2021-2030 (PAM's) is gericht op de volledige uitvoering van de bepalingen van het regeerakkoord, het Nationale Energie- en Klimaatplan (NECP) en het Plan voor herstel- en veerkracht (RRP), gericht op broeikasgasreductie, aanpassen aan en ons beschermen tegen de klimaatverandering. "Rekening houdend met het transversale karakter van het klimaatbeleid, is het van essentieel…
Toespraak

Speech | OCDE

Sustainable Belgium - The crucial next decade
Minister Khattabi sprak vandaag op de voorstelling van het OESO-rapport. Dat brengt verslag uit over de milieuprestaties van België. Alle gewestelijke en federale administraties hebben daarvoor de vragen van de OESO beantwoord. Meer dan 250 Belgische deskundigen hebben aan deze oefening meegewerkt.
Medias

De Morgen | Rapport van de OESO

Wat mij enorm helpt is de Europese Green Deal die onze regeringen verplicht grotere inspanningen te doen. Dat is een gedroomde hefboom.”  Ik gaf samen met Hans Bruyninckx, de Belgische directeur van het Europees Milieuagentschap, een interview aan De Morgen naar aanleiding van het rapport van de OESO. Hier te lezen De Morgen.   
Persbericht

Plan voor Duurzame Ontwikkeling na meer dan 10 jaar opnieuw in de startblokken

“Hiermee trek ik een historisch scheefgegroeide situatie recht. Voor het eerst in meer dan 10 jaar maken we terug werk van het Federaal Plan voor Duurzame Ontwikkeling. Duurzame ontwikkeling is vandaag meer dan ooit een van de antwoorden om de klimaatproblemen en de sociale uitdagingen te tackelen”, benadrukt minister Khattabi.Het voorontwerp doet voorstellen rond het o.a. bevorderen van circulaire economie, het opvoeren van de strijd tegen illegale handel van hout, het promoten van…
Persbericht

Minister Zakia Khattabi opgetogen met de nieuwe, veilige en duurzame aanpak van de EU-strategie voor chemische producten

Naar aanleiding van de bijeenkomst van de Europese ministers van Leefmilieu op donderdag 18 maart, heeft het Portugese Voorzitterschap van de EU-Raad aan de Lidstaten laten weten dat de conclusies van de strategie voor de duurzaamheid van chemische producten waren aangenomen.   Die nieuwe strategie kadert in de EU-ambitie van zero-waste voor een gifvrij milieu en streeft een dubbele…
Persbericht

Klimaatzaak

Ik heb de afgelopen jaren aandachtig geluisterd naar de bezorgdheid en het engagement van duizenden burgers, organisaties en bedrijven die zich inzetten voor het klimaat. Bovendien heb ik, op basis van het regeerakkoord, de aanzet gegeven tot een heroriëntering van onze aanpak van het klimaatbeleid, waarbij de federale regering een klimaatbeleid invoert en voert dat science based is.Wij hebben onze steun verleend aan de verhoging van het Europese streefcijfer voor emissiereducties tot ten…

Geen inhoud gevonden voor de geselecteerde criteria.