Persbericht

Nieuw centrum voor analyse van milieu- en klimaatrisico’s (CERAC) officieel gelanceerd

Deze middag is in het Residence Palace in Brussel het nieuw centrum voor de analyse van milieu- en klimaatrisico’s officieel gelanceerd. Het centrum kwam er op initiatief van de federale minister van klimaat Zakia Khattabi. Het CERAC zal milieu- en klimaatrisico’s in België tijdig in kaart brengen en rapporteren aan de Nationale Veiligheidsraad.

Extreme hitte, droogte, natuurbranden en overstromingen zoals we die in de afgelopen jaren hebben gezien in Europa zullen verergeren, zelfs in optimistische scenario’s van klimaatopwarming. Uit het nieuwe jaarverslag van de Europese klimaatdienst Copernicus, dat vandaag is gepubliceerd, blijkt dat de gevolgen van de klimaatverandering nu al merkbaar zijn. Zeker in Europa want het is het continent dat het snelste opwarmt, met al een stijging van 2,3 graden Celsius ten opzichte van het pre-industriële tijdperk. De economische verliezen als gevolg van de klimaatverandering in 2023 worden geschat op 13,4 miljard euro waarvan 80% kan worden toegeschreven aan overstromingen, die 1,6 miljoen mensen hebben getroffen. Stormen hebben ongeveer 550.000 mensen getroffen en bosbranden 36.000. Ten slotte vertelt het rapport ons ook dat meer dan 150 mensen in Europa het leven hebben gelaten als gevolg van extreme weersomstandigheden.
 
Federaal minister van klimaat Zakia Khattabi bij de lancering: “Regeren is vooruitzien. Dit is mijn motto tijdens deze legislatuur. We moeten de klimaat- en biodiversiteitscrisis aanpakken met kennis van zaken en met de blik op de middellange termijn. Ook kennis over de risico’s van deze crisissen voor de gezondheid, de economie en de samenleving is essentieel. Enkel op die manier kunnen we geïnformeerde beslissingen nemen om deze risico’s zo veel mogelijk te vermijden en kwetsbare bevolkingsgroepen en bedrijven te beschermen waar nodig.”
 
Het vandaag gelanceerde CERAC ( Climate and Environment Risk Assessment Center) zal voor België sectorale briefings opstellen, bijvoorbeeld over de risico’s van de klimaatverandering voor de financiële sector. Daarnaast zal het een specifieke focus hanteren voor de gevolgen van de milieu- en klimaatontwrichting op de nationale veiligheid. 
 
Ook op Europees niveau is er een versterkte interesse in complexe risico-analyses en de doorvertaling van de bevindingen in beleid. Het Europees Milieuagentschap kwam recent met de eerste Europese analyse van klimaatrisico’s (EUCRA). Die is vandaag opnieuw voorgesteld door de directeur van het Europees Milieuagentschap, Leena Ylä-Mononen, tijdens het lanceringsevent van CERAC. Ook de directeur-generaal van de Europese klimaatadministratie, Kurt Vandenberghe, was aanwezig bij de opstart van CERAC met een keynote over het werk van de Europese Commissie rond klimaatrisico’s.