Nieuws

Persbericht

Zakia Khattabi neemt houding MR in lopende zaken op de korrel

Tijdens de laatste ministerraad voor het zomerreces op vrijdag 19 juli blokkeerde de MR de betaling van milieusubsidies aan internationale en nationale organisaties, hoewel deze al waren goedgekeurd. Deze subsidies zijn essentieel voor de werking van milieufederaties zoals Bond Beter Leefmilieu en van internationale organisaties die zich inzetten voor de ecosystemen in Antarctica.
Persbericht

België moet op Vlaamse regeringsvorming wachten om klimaatplan te kunnen indienen

Federaal minister van klimaat Zakia Khattabi heeft aan de Europese Commissie laten weten dat België vooralsnog geen definitief energie- en klimaatplan indient. De deadline voor indiening was 30 juni. Maar de Vlaamse regering heeft beslist om haar deelplan pas in te dienen wanneer er een nieuwe Vlaamse regering is, waardoor België de deadline niet haalde. Het nationaal energie- en klimaatplan (NEKP) moet duidelijk maken hoe België de energie- en klimaatdoelen voor 2030 zal bereiken.
Persbericht

Zakia Khattabi: “België heeft nood aan een duurzame financieringsstrategie”

Vandaag is in Brussel het ontwerp van een duurzame financieringsstrategie voorgesteld op een studievoormiddag georganiseerd door het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (FIDO). De strategie kwam er op initiatief van de ministers van Financiën en Leefmilieu met een technische ondersteuning (TSI) van de Europese Commissie. Verschillende betrokkenen waaronder de bankenfederatie Febelfin, de Nationale Bank en de milieubeweging verwelkomden het ontwerp van strategie.
Persbericht

PB | Export van giftige motorbrandstoffen naar Afrika voortaan verboden

Op initiatief van Minister van Leefmilieu Zakia Khattabi en samen met minister van Energie Tinne Van der Straeten en minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke is een koninklijk besluit ondertekend dat de export van giftige motorbrandstoffen verbiedt, net zoals in Nederland. Dit verbod is gericht op oliebedrijven die, vooral vanuit  de haven van Antwerpen, motorbrandstoffen met veel te hoge zwavel- of benzeengehaltes wereldwijd exporteren. Het gaat om brandstoffen die in…
Communicatie

Koninklijk besluit SUP 2 goedgekeurd: meer hergebruik en recyclage, minder wegwerpplastics

De federale regering gaf vandaag haar definitieve goedkeuring aan een koninklijk besluit voor de afbouw van het gebruik van wegwerpplastics. Tegelijk voorziet ze maatregelen om hergebruik en recyclage een duw in de rug te geven. 
Persbericht

Nieuw centrum voor analyse van milieu- en klimaatrisico’s (CERAC) officieel gelanceerd

Deze middag is in het Residence Palace in Brussel het nieuw centrum voor de analyse van milieu- en klimaatrisico’s officieel gelanceerd. Het centrum kwam er op initiatief van de federale minister van klimaat Zakia Khattabi. Het CERAC zal milieu- en klimaatrisico’s in België tijdig in kaart brengen en rapporteren aan de Nationale Veiligheidsraad.
Persbericht

België heeft een nieuw nationaal actieplan voor bedrijven en mensenrechten 2024-2029

Op initiatief van Federaal Minister voor Duurzame Ontwikkeling Zakia Khattabi en Minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib heeft de Ministerraad op vrijdag 5 april het nieuwe nationale actieplan voor ondernemingen en mensenrechten voor de periode 2024-2029 goedgekeurd. De uitvoering van dit plan geldt enerzijds voor Belgische bedrijven die actief zijn in België en/of in het buitenland, en anderzijds voor internationale bedrijven die actief zijn in ons land. Met zijn…
Communicatie

Vacature | Onthaal en Indicateren

De persoon die binnen de cel Kabinetssecretariaat instaat voor het onthaal en het indicateren (van de inkomende en uitgaande briefwisseling) vertegenwoordigt het imago van het kabinet wanneer bezoekers worden ontvangen op het kabinet en is het centrale aanspreekpunt voor het beheer van de schriftelijke correspondentie van en naar het kabinet. De functie wordt uitgevoerd onder de supervisie van de kabinetssecretaris en in nauwe samenwerking met alle leden van het kabinet.
Persbericht

EU-voorzitterschap: Europese Conferentie voor Rechtvaardige transitie van start in Brussel

Vandaag is in het Egmont Paleis in Brussel de tweedaagse Europese Conferentie voor Rechtvaardige Transitie gestart. De conferentie is het orgelpunt van één van de drie prioriteiten tijdens het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie in de Milieuraad: de rechtvaardige transitie. Doel is om alle Europeanen te betrekken bij de transitie vanuit het principe  Leave no one behind!, door de sociale dimensie van het Europese milieubeleid verder te versterken. 
Persbericht

Zakia Khattabi aangesteld als vice-voorzitter van belangrijkste beslissingsorgaan voor mondiaal milieubeleid (UNEA-7)

De federale minister van leefmilieu, Zakia Khattabi, is zojuist op de slotdag van de milieuvergadering UNEA-6 in Nairobi (Kenia) benoemd tot vicevoorzitter van het bureau van UNEA-7. 

Geen inhoud gevonden voor de geselecteerde criteria.