Nieuws

Communicatie

Koninklijk besluit SUP 2 goedgekeurd: meer hergebruik en recyclage, minder wegwerpplastics

De federale regering gaf vandaag haar definitieve goedkeuring aan een koninklijk besluit voor de afbouw van het gebruik van wegwerpplastics. Tegelijk voorziet ze maatregelen om hergebruik en recyclage een duw in de rug te geven. 
Persbericht

Nieuw centrum voor analyse van milieu- en klimaatrisico’s (CERAC) officieel gelanceerd

Deze middag is in het Residence Palace in Brussel het nieuw centrum voor de analyse van milieu- en klimaatrisico’s officieel gelanceerd. Het centrum kwam er op initiatief van de federale minister van klimaat Zakia Khattabi. Het CERAC zal milieu- en klimaatrisico’s in België tijdig in kaart brengen en rapporteren aan de Nationale Veiligheidsraad.
Persbericht

België heeft een nieuw nationaal actieplan voor bedrijven en mensenrechten 2024-2029

Op initiatief van Federaal Minister voor Duurzame Ontwikkeling Zakia Khattabi en Minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib heeft de Ministerraad op vrijdag 5 april het nieuwe nationale actieplan voor ondernemingen en mensenrechten voor de periode 2024-2029 goedgekeurd. De uitvoering van dit plan geldt enerzijds voor Belgische bedrijven die actief zijn in België en/of in het buitenland, en anderzijds voor internationale bedrijven die actief zijn in ons land. Met zijn…
Communicatie

Vacature | Onthaal en Indicateren

De persoon die binnen de cel Kabinetssecretariaat instaat voor het onthaal en het indicateren (van de inkomende en uitgaande briefwisseling) vertegenwoordigt het imago van het kabinet wanneer bezoekers worden ontvangen op het kabinet en is het centrale aanspreekpunt voor het beheer van de schriftelijke correspondentie van en naar het kabinet. De functie wordt uitgevoerd onder de supervisie van de kabinetssecretaris en in nauwe samenwerking met alle leden van het kabinet.
Persbericht

EU-voorzitterschap: Europese Conferentie voor Rechtvaardige transitie van start in Brussel

Vandaag is in het Egmont Paleis in Brussel de tweedaagse Europese Conferentie voor Rechtvaardige Transitie gestart. De conferentie is het orgelpunt van één van de drie prioriteiten tijdens het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie in de Milieuraad: de rechtvaardige transitie. Doel is om alle Europeanen te betrekken bij de transitie vanuit het principe  Leave no one behind!, door de sociale dimensie van het Europese milieubeleid verder te versterken. 
Persbericht

Zakia Khattabi aangesteld als vice-voorzitter van belangrijkste beslissingsorgaan voor mondiaal milieubeleid (UNEA-7)

De federale minister van leefmilieu, Zakia Khattabi, is zojuist op de slotdag van de milieuvergadering UNEA-6 in Nairobi (Kenia) benoemd tot vicevoorzitter van het bureau van UNEA-7. 
Persbericht

Zakia Khattabi vertegenwoordigt België en de EU op de VN-milieuvergadering

Federaal Minister voor Leefmilieu, Zakia Khattabi, kwam gisterenavond aan in Nairobi, waar ze deelneemt aan de zesde editie van de Milieuvergadering van de Verenigde Naties (UNEA6). In de diverse ministeriële zittingen en in het kader van events die gericht zijn op de grote milieu-uitdagingen van vandaag zal ze er niet alleen België maar, omwille van het Belgische voorzitterschap van de EU-Raad, ook de Europese Unie vertegenwoordigen.
Persbericht

Meer hergebruik en recyclage, minder wegwerpplastics

Deze 9 februari bereikte de federale regering een principieel akkoord over de afbouw van het gebruik van wegwerpplastics. Tegelijk voorziet ze maatregelen om hergebruik en recyclage een duw in de rug te geven.
Persbericht

Zakia Khattabi ondersteunt 8 innovatieve projecten om de circulaire economie te bevorderen 

Vandaag heeft federaal minister van leefmilieu Zakia Khattabi de acht winnaars van de tweede projectoproep ‘Belgium Builds Back Circular (BBBC)’  bekend gemaakt. De oproep was gericht  op ecodesign inzake machines en elektronica, kleding, interieurinrichting en buitenmeubilair en ondersteunt dus projecten in de circulaire economie. De oproep kadert in het Belgisch plan voor herstel en veerkracht en is mede het initiatief van minister Khattabi.
Persbericht

Minister Khattabi aangesteld als onderhandelaar rechtvaardige transitie op klimaattop

Federaal minister van klimaat Zakia Khattabi is op de klimaatconferentie in Dubai aangesteld als Europese onderhandelaar voor rechtvaardige transitie. De eer valt haar te beurt omwille van haar actieve en verbindende rol op internationaal vlak. Rond het thema heeft ze uitgebreide ervaring, zo organiseerde ze in België in samenwerking met het middenveld, academici en een burgerpanel verschillende werkzaamheden rond de sociale uitdagingen van klimaat- en milieubeleid en zal de rechtvaardige…

Geen inhoud gevonden voor de geselecteerde criteria.