Nieuws

Persbericht

Minister Khattabi verwoordt prioriteiten voor het toekomstige Europese klimaatbeleid

De federale regering steunt ten volle de Europese reductiedoelstelling van 55% tegen 2030. Die moet worden behaald met echte reducties, eerder dan te rekenen op koolstofputten. Minister Khattabi onderstreepte in haar parlementair antwoord het belang van het pakket aan maatregelen dat de Europese Commissie zal voorstellen op 14 juli om die hogere klimaatambitie voor 2030 waar te maken:“Het belang van het ‘fit for 55’ pakket kan niet onderschat worden. Het zal niet alleen bepalen…
Communication

WORLD ENVIRONMENT DAY

Ecosystemen vormen het fundament van al het leven op aarde en er is een onmiskenbaar verband tussen de gezondheid van de planeet en de gezondheid van de mens. Het is dan ook dringend noodzakelijk deze ecosystemen te beschermen en te herstellen ten behoeve van de mensheid, onder meer door ze te vrijwaren van verontreiniging. En de oorzaken zijn bekend: het zijn heel vaak onze niet-duurzame productie- en consumptiemethoden die aan de basis liggen van de vervuiling van onze lucht, onze bodem…
Medias

Het Laatste Nieuws | België kan tegen 2050 klimaatneutraal zijn volgens nieuw rapport

Minister van Klimaat Zakia Khattabi (Ecolo). © BELGA
Het verkennende rapport van de administratie van minister Khattabi focust op verschillende overgangsscenario's waarmee ons land klimaatneutraliteit kan bereiken. Zo moet de uitstoot van broeikasgassen in de Europese Unie tegen 2030 met minstens 55 procent gedaald zijn in vergelijking met 1990. Dat moet het mogelijk maken om in 2050 een netto-nuluitstoot en dus klimaatneutraliteit of CO2-neutraliteit te bereiken. Het rapport bekijkt daarvoor meer dan honderd hefbomen in alle sectoren van de…
Medias

De Standaard | Klimaatneutraal België in 2050: haalbaar, maar niet makkelijk

Landbouw en veeteelt zullen nooit klimaatneutraal kunnen worden. Die uitstoot zal elders gecompenseerd moeten worden. Jean-Marc Quinet/belga
De dienst Klimaat van de federale overheid publiceerde acht jaar geleden al eens een studie over de manier waarop België klimaatneutraal kan worden. Daar is nu een update van gemaakt, rekening houdend met bijkomende factoren zoals de uitbouw van een circulaire economie. Dat resulteert in verschillende scenario’s, die allemaal leiden naar klimaatneutraliteit in 2050. Er zijn scenario’s die leunen op nieuwe technologieën, maar ook scenario’s die vooral rekenen op een…
Persbericht

Nieuwe scenario's voor het bereiken van klimaatneutraliteit in België tegen 2050

De nieuwe scenario's dragen bij tot het uitwerken van een algemene visie op het klimaatbeleid. Zij bieden ook alle beleidsmakers en investeerders paden die kunnen gevolgd worden en de belangrijkste afwegingen die moeten worden gemaakt om in ons land klimaatneutraliteit te bereiken."Regeren is voorzien, en deze bezorgdheid staat centraal in mijn optreden op het vlak van klimaatgovernance. Na ons te hebben geschaard achter de doelstelling van klimaatneutraliteit tegen 2050, komt het er nu…
Communication

België zet zich in voor de bescherming van bossen en natuurlijke ecosystemen

Dit internationaal initiatief berust op de principes van samenwerking. De promotoren van het project willen zo veel mogelijk uitvoerende en consumerende landen van landbouwproducten samen brengen om acties te identificeren en stappenplannen uit te zetten tegen de ontbossing en de aantasting van de gronden voor basislandbouwproducten.Na haar toetreding tot de “Amsterdam Declarations Partnership” en tot de “Leader’s Pledge for Nature(externe link)“, treedt…
Persbericht

Urgentie biodiversiteit: het collectief bewustzijn aanwakkeren 

Naar aanleiding van de Internationale Dag van de Biodiversiteit op 22 mei herinnert minister van Leefmilieu, Zakia Khattabi, eraan dat de bescherming en het herstel van de biodiversiteit een hoofdprioriteit is, wil men de voorwaarden garanderen om de mensheid leefbaar te houden. Het hoeft geen betoog meer dat de huidige crisis de onderlinge verbondenheid tussen de menselijke gezondheid en de gezondheid van onze planeet heeft blootgelegd, maar de uitdaging die biodiversiteit vormt, vindt nog steeds niet haar juiste plaats in het collectief bewustzijn.   “De gezondheidscrisis die ons momenteel treft, heeft op brutale wijze duidelijk gemaakt dat ons model beperkingen en zwakheden vertoont en dat dit model verantwoordelijk is voor de milieuverloedering, waaronder het verlies aan biodiversiteit. Dit mag zeker niet uit het oog verloren worden op dé internationale conferentie van de biodiversiteit, COP15!”,  aldus de minister.           

Persbericht

Urgentie biodiversiteit: het collectief bewustzijn aanwakkeren

“De gezondheidscrisis die ons momenteel treft, heeft op brutale wijze duidelijk gemaakt dat ons model beperkingen en zwakheden vertoont en dat dit model verantwoordelijk is voor de milieuverloedering, waaronder het verlies aan biodiversiteit. Dit mag zeker niet uit het oog verloren worden op dé internationale conferentie van de biodiversiteit, COP15!”,  aldus de minister.  Deze…
Persbericht

België zet zich op alle fronten in voor biodiversiteit

Kunming, China is het toneel van de volgende biodiversiteitstop van de Verenigde Naties(COP 15) in oktober van dit jaar. België en de Europese Unie hebben de ambitie om op deze top een wereldwijd kader te definiëren dat tegen 2050 alle ecosystemen ter wereld effectief zal herstellen, beschermen en veerkrachtig maken. Het 30X30-initiatief, dat tot doel heeft tegen 2030 30% van de oceanen en het land in de wereld te beschermen, is één van de elementen die België naar voren zal…
Persbericht

Investeren in een klimaatneutrale toekomst voor iedereen : Federale inventaris van subsidies voor fossiele brandstoffe

"Het is belangrijk om investeringen te richten op het bereiken van de gestelde klimaatdoelstellingen. De huidige subsidies (meer dan 10 miljard) staan haaks op de inspanningen om de doelstellingen inzake het koolstofarm maken van de economie te verwezenlijken. Door de federale situatie te objectiveren, legt dit verslag de basis voor een discussie over de hervorming en/of de geleidelijke afschaffing van subsidies voor fossiele brandstoffen, waardoor het gebruik ervan wordt ontmoedigd",…

Geen inhoud gevonden voor de geselecteerde criteria.