Nieuws

Medias

Opiniestuk Trends Tendances | Bedrijfswereld en mensenrechten zijn niet los van elkaar te zien!

Met als gevolg dat we dagelijks goederen kopen die in een aantal gevallen geproduceerd worden ten koste van de meest fundamentele rechten, van de biodiversiteit en van ecosystemen.En de ecologische bewustwording biedt nog lang geen soelaas: het verschijnsel neemt integendeel verder toe, samen met onze consumptie. Tussen het jaar 2000 en 2014 werd dubbel zoveel kleding verkocht. "Op een tee-shirt dat in Europa verkocht wordt voor 29 euro gaat amper 0,18 euro naar de Aziatische…
Persbericht

N.a.v. de forse stijging van de energiekosten, herinnert Federaal Minister van Klimaat Zakia Khattabi aan de beschikbaarheid van de Belgische inkomsten uit ETS-emissierechten voor 2021

Federaal Minister van Klimaat roept op tot een algemene mobilisatie om alle hefbomen in te zetten waaraan de bevolking steun kan hebben, inzonderheid de meest kwetsbare bevolkingsgroepen, in de huidige context van verhoogde energiekosten.
Communicatie

Expert/Beleidsadviseur Circulaire Economie (h/f/x) | | openstaande vacature bij de minister van Klimaat, Milieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal

De beleidscel van de Minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal wil zijn Cel Milieu versterken met de aanwerving van een beleidsadviseur met kennis en passie voor circulaire economie, met een hart voor het milieu en sociale rechtvaardigheid en met een grote belangstelling voor de politiek. De Cel Milieu ondersteunt de Minister in het kader van haar bevoegdheden en stuurt het Directoraat-generaal Leefmilieu van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid en…
Communication

Assistent Kabinetschef (v/x/m) | openstaande vacature bij de minister van Klimaat, Milieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal

De minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en de Green Deal zoekt voor haar kabinetschef en de strategische cellen een nieuwe persoonlijke assistent die gepassioneerd is door de beleidsdomeinen van de minister en mee een transversale rol wil opnemen binnen het kabinet.
Persbericht

PB | Een ambitieus federaal plan voor de ontwikkeling van de circulaire economie

Onze productie- en consumptiepatronen zetten, in combinatie met de groeiende vraag naar grondstoffen, de natuurlijke hulpbronnen van onze planeet steeds meer onder druk. Door de stijging en volatiliteit van de prijs van bepaalde hulpbronnen is de gewaarborgde toegang tot grondstoffen een belangrijke strategische economische kwestie geworden. Deze uitdaging is het gevolg van het lineaire karakter van de economie, of met andere woorden: de wegwerpeconomie.Het is in deze context…
Persbericht

Federale minister van Klimaat reageert op COP 26-akkoord: “Ik wil nu het beste halen uit dit akkoord”

De 26ste conferentie van de Verenigde Naties over klimaatverandering is afgelopen. Tot op het einde ging het erom de hoogst mogelijke ambitie te handhaven, in een moeilijk evenwicht tussen de partijen. Minister van Klimaat Zakia Khattabi wil nu vooruitkijken: "Er valt veel te zeggen over het akkoord. Er zijn teleurstellingen, maar er zijn ook belangrijke redenen tot tevredenheid. Het is nu aan ons om de verschillende elementen van de overeenkomst optimaal te benutten”.
Persbericht

Accord flamand sur le climat: réaction de la Ministre Khattabi

Le gouvernement flamand vient d'annoncer des mesures qui permettront de réduire les émissions de 40 % en 2030. Sous réserve d´une analyse plus approfondie la Ministre fédérale du climat, Zakia Khattabi, dit sa déception: " Certes il y a un rehaussement de l´ambition flamande, mais étant donné le contexte politique de la COP et de l´urgence climatique, l´inverse aurait été incompréhensible et inacceptable."  Elle ajoute: "Mais cela reste largement en deçà de ce que l´Europe demande et à l´entame des véritables négociations burden sharing le message est: faites le reste ! " et prévient: "si ces 40% intègrent les mesures fédérales, la Flandre ferait bien moins moins que ce qu´elle annonce. "

Persbericht

PB | Advies van de Hoge Gezondheidsraad over kernenergie: een zeer verhelderend rapport voor het debat over de energietransitie in ons land.

De Hoge Gezondheidsraad - het wetenschappelijke adviesorgaan van de federale Overheidsdienst Volksgezondheid - bestaat uit wetenschappers die tot het kransje van expertise behoren in hun respectievelijke disciplines. In een pas gepubliceerd advies (https://www.health.belgium.be/nl/advies-9576-nucleair-risico-duurzame-ontwikkeling-en-energietransitie) heeft de Hoge Gezondheidsraad zich gebogen over de inzet van kernenergie tegenover klimaatopwarming, duurzame ontwikkeling, energietransitie en de…
Persbericht

PB | De federale regering bevestigt haar klimaatambitie van -55%met 233 miljoen ton minder CO2-uitstoot tegen 2030

De federale regering heeft akte genomen van het traject voor uitstootvermindering dat op tafel werd gelegd door minister van Klimaat Zakia Khattabi en uitvoering geeft aan de doelstelling uit het meerderheidsakkoord, met name een gecumuleerde vermindering van de CO2-uitstoot met 233 miljoen ton tegen 2030. Elke minister die over hefbomen beschikt om de uitstoot te verminderen heeft hieraan meegewerkt. Eerste Minister Alexander De Croo licht toe: “De methode, die erin bestaat klimaat…
Persbericht

PB | De federale regering bevestigt haar klimaatambitie van -55%met 233 miljoen ton minder CO2-uitstoot tegen 2030

De federale regering heeft akte genomen van het traject voor uitstootvermindering dat op tafel werd gelegd door minister van Klimaat Zakia Khattabi en uitvoering geeft aan de doelstelling uit het meerderheidsakkoord, met name een gecumuleerde vermindering van de CO2-uitstoot met 233 miljoen ton tegen 2030. Elke minister die over hefbomen beschikt om de uitstoot te verminderen heeft hieraan meegewerkt. Eerste Minister Alexander De Croo licht toe: “De methode, die erin bestaat klimaat…

Geen inhoud gevonden voor de geselecteerde criteria.