Nieuws

Persbericht

Meer hergebruik en recyclage, minder wegwerpplastics

Deze 9 februari bereikte de federale regering een principieel akkoord over de afbouw van het gebruik van wegwerpplastics. Tegelijk voorziet ze maatregelen om hergebruik en recyclage een duw in de rug te geven.
Persbericht

Zakia Khattabi ondersteunt 8 innovatieve projecten om de circulaire economie te bevorderen 

Vandaag heeft federaal minister van leefmilieu Zakia Khattabi de acht winnaars van de tweede projectoproep ‘Belgium Builds Back Circular (BBBC)’  bekend gemaakt. De oproep was gericht  op ecodesign inzake machines en elektronica, kleding, interieurinrichting en buitenmeubilair en ondersteunt dus projecten in de circulaire economie. De oproep kadert in het Belgisch plan voor herstel en veerkracht en is mede het initiatief van minister Khattabi.
Persbericht

Minister Khattabi aangesteld als onderhandelaar rechtvaardige transitie op klimaattop

Federaal minister van klimaat Zakia Khattabi is op de klimaatconferentie in Dubai aangesteld als Europese onderhandelaar voor rechtvaardige transitie. De eer valt haar te beurt omwille van haar actieve en verbindende rol op internationaal vlak. Rond het thema heeft ze uitgebreide ervaring, zo organiseerde ze in België in samenwerking met het middenveld, academici en een burgerpanel verschillende werkzaamheden rond de sociale uitdagingen van klimaat- en milieubeleid en zal de rechtvaardige…
Persbericht

Minister Khattabi strijdvaardig bij vertrek naar cruciale klimaattop

Deze middag is federaal minister van klimaat Zakia Khattabi vertrokken naar de klimaatconferentie in Dubai. Ze zal er de Belgische delegatie leiden, sleutelfiguren spreken en de onderhandelingen rond de slotverklaring van de klimaatconferentie voeren voor België, samen met Brussels minister van klimaat Alain Maron.
Communicatie

Beleidsnota 2024

Op dinsdag 28 november heeft de federale minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en de Green Deal, Zakia Khattabi, haar algemene beleidsnota voor het jaar 2024 voorgesteld aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers. De nadruk ligt op het afronden van belangrijke wetsvoorstellen, KB’s en initiatieven die het federale milieu- en klimaatbeleid op een nieuwe leest schoeien. 
Persbericht

PB | Akkoord tussen regeringen over klimaatambitie: Belgisch klimaatplan vertrekt naar Europa

Het overlegcomité heeft op 22 november een akkoord gevonden op basis van een voorstel van de federale regering zodat het voorlopig Nationaal Energie en Klimaatplan (NEKP) kan ingezonden worden naar de Europese commissie. Alle regeringen nemen verantwoordelijkheid op voor de Belgische emissiereductiedoelstelling van -47% tegen 2030. De  onderhandelingen voor een samenwerkingsakkoord voor de verdeling van de inspanningen en meer dan 6 miljard euro Belgische inkomsten voor de periode…
Communicatie

Overzicht van het federale beleid

Sinds haar aantreden op 1 oktober 2020 heeft federaal minister Zakia Khattabi België weer bij de meest ambitieuze lidstaten op milieugebied geplaatst.
Persbericht

PB | Zakia Khattabi geeft het startschot voor de conferentie voor een rechtvaardige transitie in België

De federale minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en de Green Deal, Zakia Khattabi, heeft deze ochtend de conferentie voor rechtvaardige transitie in België afgetrapt. Deze conferentie is het resultaat van twee jaar werk met alle belanghebbenden en brengt ministers uit het hele land, academische experts en burgers samen. Centraal staat de ecologische transitie, waarbij wordt benadrukt hoe belangrijk het is dat die voor iedereen rechtvaardig verloopt.
Persbericht

Minister Khattabi wil exportverbod giftige benzine

Minister van leefmilieu Zakia Khattabi wil net zoals Nederland een exportverbod introduceren voor giftige motorbrandstoffen. Momenteel exporteren oliebedrijven vanuit onder andere de haven van Antwerpen motorbrandstoffen met veel te hoge zwavel of benzeen gehaltes. Het gaat om brandstoffen die in Europa al lang verboden zijn voor gebruik. Minister Khattabi heeft samen met minister van energie Tinne Van der Straeten een Koninklijk Besluit voorbereid dat zulke export aan banden moet leggen.
Persbericht

Minister Khattabi naar Abu Dhabi voor overleg in select gezelschap om cruciale klimaatonderhandelingen vlot te trekken

Federaal minister van klimaat Zakia Khattabi reist vandaag naar Abu Dhabi om de tweedaagse pre-COP bij te wonen. Een select gezelschap van een vijftigtal ministers, die een cruciale rol moeten spelen op de klimaatconferentie COP28, komt op uitnodiging van de voorzitter Al Jaber samen om de finale onderhandelingen voor te bereiden. 

Geen inhoud gevonden voor de geselecteerde criteria.