Nieuws

Communication

Vacature | Assistent·e van de kabinetschef (m/v/x)

De minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal zoekt voor haar kabinetschef en de strategische cellen een nieuwe persoonlijk assistent·e die gepassioneerd is door de beleidsdomeinen van de minister en mee een transversale rol wil opnemen binnen het kabinet, voor een periode van 6 maanden. Deze vacature staat ook open voor studenten.
Communicatie

Een gezond milieu wordt eindelijk universeel erkend als een mensenrecht !

Veel van de mensenrechten die wij vandaag als vanzelfsprekend beschouwen, bestonden vroeger niet: het recht op leven, het recht op werk, het recht op gezondheid, het recht op onderwijs, vrijwaring van slavernij en foltering. Deze rechten worden misschien niet universeel toegepast, maar wanneer ze eenmaal zijn aangenomen, is er vooruitgang geboekt, onder meer door mensen in staat te stellen deze rechten op te eisen. De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft vandaag een ander…
Persbericht

PB | Nieuw federaal actieplan in de strijd tegen marien zwerfvuil

Zwerfvuil, met name plasticvervuiling vormt één van de grootste bedreigingen voor de biodiversiteit in de oceaan. Bijna elke soort in de oceaan is reeds in aanraking gekomen met plastics, via verstrengeling of inname. Vice-eersteminister en minister van Noordzee Vincent Van Quickenborne en minister van Leefmilieu Zakia Khattabi willen het probleem van marien zwerfvuil aanpakken en hebben daarom een nieuw federaal actieplan gelanceerd. Dit plan wil zwerfvuil op zee voorkomen en afval dat zich…
Persbericht

Wijzigingen van productnormen voor duurzame productiemethodes

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Leefmilieu Zakia Khattabi een voorontwerp van wet goed over de productnormen ter bevordering van duurzame productiemethodes.

Communicatie

Wetswijziging mbt. de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen

Op voorstel van minister van Leefmilieu Zakia Khattabi, keurde de Ministerraad vandaag een voorontwerp van wet goed betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productiepatronen.Dankzij dit voorontwerp van wet zal België zich (eindelijk) schikken naar vier Europese Verordeningen van de periode 2016 tot 2020. “Ik hecht er veel belang aan dat België sneller dan in het verleden zal voldoen aan de Europese regelgeving, zeker op vlak van de milieugebonden uitdagingen.…
Persbericht

PB| Na kennisname van de studie van Sciensano; Zakia Khattabi eist strikte normering voor mondmaskers op de Belgische markt

Net daarom ijvert de Minister van leefmilieu, Zakia Khattabi, voor een regelgevend kader om de bevolking te kunnen garanderen dat de mondmaskers op de Belgische markt veilig zijn voor zowel leefmilieu als volksgezondheid.Onderzoek door Sciensano, heeft aangetoond dat er (eco)toxische stoffen (zilver, zink, koper, grafeen en titaniumdioxide) aanwezig kunnen zijn in deze maskers. Deze stoffen worden toegevoegd omwille van uiteenlopende redenen, gaande van het wit kleuren en beschermen van de…
Communicatie

EU2022.CZ | Start van de trialogen voor ETS en CBAM

Gisteren zijn de trialogen gestart over twee belangrijke klimaatdossiers voor 2030: ETS en CBAM. De ETS legt een maximale uitstoot op aan alle elektriciteitsproductie, industrie, scheepvaart en luchtvaart in Europa. Die sectoren moeten de emissies laten dalen met minstens 61% tegen 2030 om klimaatneutraliteit voor 2050 te bereiken. Voor de emissies die ze nog hebben moeten ze zogenaamde emissierechten aankopen. Het geld van die aankopen vloeit terug naar de lidstaten, onder andere België, om er…
Persbericht

Juridisch kader voor het gebruik van genetische rijkdommen die tot het federaal patrimonium behoren

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Leefmilieu Zakia Khattabi een voorontwerp van wet goed betreffende de toegang tot de genetische rijkdommen en de eerlijke en billijke verdeling van voordelen die voortvloeien uit het gebruik ervan.

Communication

Protocol van Nagoya

Wereldwijd maken bedrijven gebruik van de genetische rijkdommen en de traditionele kennis van inheemse en lokale gemeenschappen om nieuwe producten te ontwikkelen. Deze materialen staan dus centraal bij belangrijke economische uitdagingen en vormen de basis voor de ontwikkeling van producten in tal van domeinen zoals landbouw en de voedingsmiddelensector, biotechnologie, farmacie en de drogisterij, tuinbouw of cosmetica.Om de toegang tot deze genetische rijkdommen mogelijk te maken, is de…
Communicatie

Federaal reductieplan voor biociden

Biociden, waarmee bedoeld wordt de chemische producten waarvan de werkzame stoffen erop gericht zijn ongewenste of ongewenst geachte organismen af te schrikken, onschadelijk te maken of te vernietigen, zijn niet meer weg te denken uit ons dagelijkse leven.Er bestaan verschillende soorten biociden. Ontsmettingsmiddelen, waaronder bijvoorbeeld producten voor het reinigen van oppervlakten. Beschermingsmiddelen, zoals voor houtbescherming. Bestrijdingsmiddelen tegen ongedierte, zoals insecticiden.…

Geen inhoud gevonden voor de geselecteerde criteria.