Nieuws

Persbericht

PB | Zakia Khattabi verwelkomt de aanname van het nieuwe wereldwijde kader voor chemische stoffen in Bonn

Na acht jaar discussiëren is het nieuwe wereldwijde kader voor chemische stoffen eindelijk goedgekeurd op zaterdag 30 september in Bonn, tijdens de 5de Internationale Conferentie over het beheer van chemische stoffen (ICCM5). Federaal Minister van Leefmilieu Zakia Khattabi vertegenwoordigde België op de conferentie. Ze verwelkomt enkele doorbraken voor een meer duurzame chemie in de nieuwe internationale overeenkomst.
Persbericht

PB | Minister Zakia Khattabi lanceert het Burgerplatform over Rechtvaardige Transitie

Vandaag heeft de federale minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal, Zakia Khattabi het Burgerplatform over Rechtvaardige Transitie gelanceerd. 65 burgers, waaronder mensen die in armoede leven, kwamen voor het eerst samen om te debatteren over de vraag: "Aan welke voorwaarden moet de ecologische transitie voldoen om rechtvaardig te zijn?”.  
Persbericht

PB | Op initiatief van Zakia Khattabi stemt de federale regering definitief in met de opname van het misdrijf ecocide in het strafwetboek.

Na een eerste passage op de regering in november 2022, en in navolging van het advies van de Raad van State van 9 juni, heeft de ministerraad donderdag in tweede lezing het wetsvoorstel van federaal minister van Justitie, Vincent Van Quickenborne, tot hervorming van boek 2 van het Strafwetboek goedgekeurd. Het doel van de hervorming is om ons verouderde wetboek van strafrecht aan te passen aan nieuwe vormen van criminaliteit en de prioriteiten in strafzaken te herzien. Hieronder valt ook…
Communication

Vacature | Creative Manager

Als onderdeel van de afdeling Communicatie organiseert, coördineert en implementeert de Creative Manager de visuele communicatie van het kabinet als onderdeel van de algemene communicatiestrategie. Deze functie wordt uitgeoefend onder toezicht van de Directeur Communicatie en in nauwe samenwerking met de andere leden van het communicatieteam. 
Persbericht

PB | België blijft achter in het bereiken van doelstellingen voor duurzame ontwikkeling

De Voluntary National Review (VNR) is een proces waarmee een land de vooruitgang beoordeelt die het heeft geboekt in de richting van de 2030-agenda, met het oog op het bereiken van de 17 doelstellingen voor duurzame ontwikkeling die in 2015 werden aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. De evaluatie stelt landen in staat om goede praktijken te analyseren en te identificeren, en toont aan hoe partnerschappen kunnen worden opgebouwd om collectieve doelen te bereiken. Zakia…
Persbericht

PB | Hittegolf op het noordelijk halfrond: voor Zakia Khattabi is de situatie bijzonder ernstig!

Al enkele dagen worden extreme temperaturen gemeten in Noord-Amerika, Azië, Noord-Afrika en het Middellandse Zeegebied. Helaas is deze hittegolf op het noordelijk halfrond geen geïsoleerd fenomeen: sinds 1980 is het aantal gelijktijdige hittegolven in deze helft van de wereld verzesvoudigd. Helaas neemt deze trend niet af, zoals blijkt uit talrijke wetenschappelijke rapporten. De federale minister van Klimaat, Zakia Khattabi, herinnert ons eraan dat deze hittegolven niet zonder gevolgen zijn…
Persbericht

PB | Zakia Khattabi verbiedt de invoer van jachttrofeeën in België

Vandaag keurde de Ministerraad het voorontwerp goed van federaal minister van Leefmilieu Zakia Khattabi om de invoer van jachttrofeeën van bepaalde door CITES beschermde diersoorten te verbieden. Hiermee geeft ze juridische verankering aan de resolutie die op 24 maart 2022 unaniem werd aangenomen door het federale parlement.
Persbericht

PB | Ministerraad keurt de federale klimaatwet van Zakia Khattabi goed

Op deze herdenkingsdag twee jaar na de dramatische overstromingen in ons land door extreem weer, heeft de federale regering het wetsvoorstel goedgekeurd van Zakia Khattabi dat de organisatie, advisering en financiering van het federaal klimaatbeleid juridisch verankert. De tekst verankert de succesvolle  klimaatgovernance van deze regering. Er komt ook een onafhankelijk expertencomité  om het federaal klimaatbeleid inhoudelijk te voeden. Daarnaast zorgt de wet ervoor…
Persbericht

PB | Zakia Khattabi is blij dat het Europees Parlement het wetsvoorstel voor natuurherstel heeft aangenomen

Het Europees Parlement heeft woensdag tijdens de plenaire vergadering zijn standpunt bepaald over het wetsontwerp inzake natuurherstel. Een tekst die door de federale minister van Milieu, Zakia Khattabi, wordt omschreven als cruciaal en van vitaal belang, met als doel doelstellingen voor natuurherstel op te leggen in de hele Europese Unie.
Persbericht

PB | Zakia Khattabi wijst op de milieu-urgentie tijdens de historische Conferentie Gezondheid & Leefmilieu in Boedapest

Vandaag werd de zevende ministeriële conferentie inzake leefmilieu en gezondheid afgesloten met de goedkeuring van de “Verklaring van Boedapest”. De tekst werd ondertekend door de verschillende aanwezige landen, waaronder België, en benadrukt de onvermijdelijke link tussen de uitdagingen inzake gezondheid, biodiversiteit en klimaatverandering. 

Geen inhoud gevonden voor de geselecteerde criteria.