Nieuws

Persbericht

Strijd tegen producten voor eenmalig gebruik en bevordering van herbruikbare producten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Leefmilieu Zakia Khattabi een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende producten voor eenmalig gebruik en ter bevordering van herbruikbare producten. 

Persbericht

PB | Naar een uitfasering van plastic voor eenmalig gebruik

Op voorstel van federaal Minister van Leefmilieu Zakia Khattabi heeft de Ministerraad het Koninklijk besluit betreffende producten voor eenmalig gebruik en ter bevordering van herbruikbare producten goedgekeurd. Dit besluit strekt ertoe om, zoals bepaald door twee Europese richtlijnen, het op de markt brengen van wegwerpproducten geleidelijk aan te verbieden.  
Persbericht

"Dankzij het klimaatbeleid is een bedrag van een half miljard euro beschikbaar om de energiefactuur te verlichten"

Federaal Minister van Klimaat Zakia Khattabi wijst op de beschikbaarheid van de inkomsten uit de toewijzing van ETS-emissierechten voor 2021. Bij gebrek aan een nieuw samenwerkingsakkoord 2021-2030, stelt ze voor om over te gaan tot een eenmalige verdeling van de inkomsten volgens de oude verdeelsleutel zodat die middelen onmiddellijk beschikbaar worden voor het klimaatbeleid zelf en om de elektriciteitsfactuur van gezinnen en bedrijven te verlichten. België heeft (voor de periode januari tot augustus 2021) 350 milieu euro aan inkomsten gehaald uit de veiling van emissierechten op de Europese EUETS-markt en verwacht dat dit bedrag zal oplopen tot een half miljard euro voor het jaar 2021. Omdat er nog geen samenwerkingsakkoord is voor de periode 2021-2030, zijn die middelen jammer genoeg geblokkeerd. In opdracht van de regering stelt de Minister dan ook een eenmalige verdeling voor van dat bedrag in 2021, op grond van de verdeelsleutel uit het vorige samenwerkingsakkoord.  

Persbericht

Dankzij het klimaatbeleid is een bedrag van een half miljard euro beschikbaar om de energiefactuur te verlichten

Federaal Minister van Klimaat Zakia Khattabi wijst op de beschikbaarheid van de inkomsten uit de toewijzing van ETS-emissierechten voor 2021. Bij gebrek aan een nieuw samenwerkingsakkoord 2021-2030, stelt ze voor om over te gaan tot een eenmalige verdeling van de inkomsten volgens de oude verdeelsleutel zodat die middelen onmiddellijk beschikbaar worden voor het klimaatbeleid zelf en om de elektriciteitsfactuur van gezinnen en bedrijven te verlichten.
Communication

DIALOOG TUSSEN STUDENTEN EN PUBLIEKE EN PRIVATE SECTOR OVER DE CIRCULAIRE ECONOMIE EN KLIMAATVERANDERING: GOEDE PRAKTIJKEN EN GEDACHTEN VOOR DE TOEKOMST.

Vanochtend werd er een klimaatdiplomatie-initiatief gehouden in de residentie van de Italiaanse ambassadeur in Brussel, Francesco Genuardi, in tegenwoordigheid van de federale minister van Klimaat en Milieu van het Koninkrijk België, Zakia Khattabi, met als titel "Dialoog tussen studenten en de publieke en private sector over de circulaire economie en klimaatverandering: goede praktijken en reflecties voor de toekomst”.
Persbericht

De klimaatcrisis is een sanitaire crisis

Naar aanleiding van de publicatie van de studie “Impact van de klimaatverandering op het gezondheidszorgsysteem in België”, uitgevoerd door VITO, Möbius en Sciensano in opdracht van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu, steunt minister van Klimaat en Leefmilieu Zakia Khattabi de oproep die enkele dagen geleden werd gedaan door meer dan 200 medische en gezondheidstijdsschriften en waarbij gewaarschuwd werd voor de impact van de klimaatverandering op…
Persbericht

Oprichting van een OCAD Klimaat

Climate Change
Federaal minister van Klimaat Zakia Khattabi roept op om lessen te trekken uit het noodweer dat lelijk huis heeft gehouden in ons land en speelt in op de Europese klimaatwet, die naast koolstofneutraliteit, eveneens streeft naar weerbare staten tegen 2050; daartoe legt ze de oprichting van een “OCAD Klimaat” op de regeringstafel. Naast voluntaristische en ambitieuze beleidsvoering op het vlak van klimaat is het volgens haar van essentieel belang dat de beheersing van de klimaatcrisis…
Medias

Knack | Federaal klimaatminister Zakia Khattabi wil een klimaat-OCAD

©  foto’s HATIM KAGHAT
‘De klimaatverandering is als terreur: een nationaal veiligheidsprobleem’
Communication

Nederlandstalige woordvoerder (v/x/m): openstaande vacature bij de minister van Klimaat, Milieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal

Het kabinet van de federale Minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal werft aan: een Nederlandstalige woordvoerder.ster met interesse voor deze materies, met een hart voor de milieuthema’s en sociale rechtvaardigheid en met een werkelijke belangstelling voor de politiek. 
Communication

Bilan provisoire des émissions de GES en 2020

De definitieve cijfers worden pas in maart 2022 verwacht, maar het departement Klimaat van de FOD Volksgezondheid & Leefmilieu publiceert vandaag al een voorlopig bilan van de broeikasgasuitstoot voor het jaar 2020. Hieruit blijkt een aanzienlijke daling van de koolstofemissies als gevolg van de lockdown-maatregelen, voornamelijk in de volgende sectoren: transport (-13,7%), energieproductie (-10,8%) en industrie (-7,2%). Deze daling berust evenwel niet op structurele veranderingen en…

Geen inhoud gevonden voor de geselecteerde criteria.