Persbericht

België heeft een nieuw nationaal actieplan voor bedrijven en mensenrechten 2024-2029

Op initiatief van Federaal Minister voor Duurzame Ontwikkeling Zakia Khattabi en Minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib heeft de Ministerraad op vrijdag 5 april het nieuwe nationale actieplan voor ondernemingen en mensenrechten voor de periode 2024-2029 goedgekeurd. De uitvoering van dit plan geldt enerzijds voor Belgische bedrijven die actief zijn in België en/of in het buitenland, en anderzijds voor internationale bedrijven die actief zijn in ons land. Met zijn "spiegelclausule"-benadering wil dit ambitieuze plan bedrijven betrekken en ondersteunen bij het respecteren en bevorderen van de mensenrechten.

In 2011 heeft de VN-Mensenrechtenraad de UN Guiding Principles on Business and Human Rights aangenomen. Deze werden ontwikkeld om het bewustzijn van de negatieve impact van bedrijven en bedrijfsactiviteiten op de mensenrechten te verhogen en passende remedies te bieden, alsook om duidelijkheid te verschaffen over de rollen en verantwoordelijkheden van staten en bedrijven met betrekking tot de impact op de mensenrechten. Om deze Guiding Principles te implementeren, heeft de VN-werkgroep inzake Bedrijfsleven en Mensenrechten alle VN-lidstaten opgeroepen om een Nationaal Actieplan (NAP) inzake Bedrijfsleven en Mensenrechten te ontwikkelen en te implementeren. België had in 2017 al een eerste NAP over dit onderwerp goedgekeurd. In maart 2021 beslisten de federale en regionale regeringen, in het kader van het Coördinatiecomité Buitenlands Beleid, om een tweede Nationaal Actieplan over bedrijfsleven en mensenrechten op te stellen, op basis van de resultaten van de eerste Belgische National Baseline Assessment (NBA) die in 2019 werd opgestart en eind 2020 werd afgerond.
Zakia Khattabi: "Dit plan is opgesteld volgens de drie pijlers van de Principes van de Verenigde Naties: beschermen, respecteren en verhelpen. Ik had graag gezien dat het iets verder was gegaan, maar ik ben blij met deze belangrijke stap voorwaarts, die zal helpen om de negatieve impact van Belgische bedrijven en buitenlandse bedrijven die in ons land actief zijn op de mensenrechten en het milieu, doorheen de hele waardeketen te verminderen. Het integreren van duurzaamheid en respect voor mensenrechten gaat hand in hand om een economie uit te bouwen die de 21ste eeuw waardig is!"
Het plan bevat maatregelen uit het vorige plan en uit het beleid dat tijdens deze legislatuur werd geïmplementeerd, zoals maatregelen met betrekking tot de zorgplicht (sectorale leernetwerken en een gids voor KMO's) op initiatief van Zakia Khattabi, maar ook nieuwe maatregelen om bedrijven te verplichten en aan te moedigen om mensenrechten te respecteren.
Het volledige plan vindt u hier: 20240304 NAP BHR 2_NL.pdf