Persbericht

Zakia Khattabi vertegenwoordigt België en de EU op de VN-milieuvergadering

Federaal Minister voor Leefmilieu, Zakia Khattabi, kwam gisterenavond aan in Nairobi, waar ze deelneemt aan de zesde editie van de Milieuvergadering van de Verenigde Naties (UNEA6). In de diverse ministeriële zittingen en in het kader van events die gericht zijn op de grote milieu-uitdagingen van vandaag zal ze er niet alleen België maar, omwille van het Belgische voorzitterschap van de EU-Raad, ook de Europese Unie vertegenwoordigen.

De UNEA, die georganiseerd wordt door de in Nairobi gevestigde UNEP (het Milieuprogramma van de Verenigde Naties), geldt als het belangrijkste beslissingsorgaan inzake milieubeleid wereldwijd. Het is de bedoeling van deze tweejaarlijkse bijeenkomst van de ministers van leefmilieu om de drievoudige planetaire crisis van klimaatverandering, verlies aan biodiversiteit en vervuiling aan te pakken. Op UNEA6 zullen talrijke thema’s maar ook een ambitieuze en toekomstgerichte ministeriële verklaringen aan bod komen, waaruit de internationale gemeenschap de nodige impuls kan putten voor de Top van de Toekomst later dit jaar.

Zakia Khattabi: “In de gespannen geopolitieke context die we vandaag kennen, komt het erop aan dat de internationale gemeenschap verenigd blijft om de strijd tegen de drie planetaire crisissen -klimaatverandering, biodiversiteitsverlies en vervuiling – verder aan te gaan. Ik zal samen met alle landen en alle belanghebbenden werk maken van ambitieuze overeenkomsten over de verschillende teksten die op tafel liggen, gaande van de wereldwijde strijd tegen gevaarlijke pesticiden en het beheer van chemische producten en afval tot het versterken van de circulaire economie en de cruciale problematiek van de beschikbaarheid en kwaliteit van water.

Klimaatverandering, biodiversiteitsverlies en milieuvervuiling zijn verweven met elkaar. Naar aanleiding van deze zesde UNEA-zitting zullen de deelnemers bijgevolg, samen met sleutelactoren zoals wetenschappelijke expertgroepen, een bijzondere aandacht besteden aan de verbanden die er bestaan tussen de verschillende milieuconventies. “Deze toegenomen aandacht voor samenwerking, samenhang en leiderschap van de UNEP op dit gebied verheugt mij. Niet alleen is een versterking van de samenhang tussen de verschillende milieuverdragen van essentieel belang, we moeten ook ander beleid zoals rond zoals handel, economie en landbouw inzetten om de drie milieucrisissen te bestrijden.” Besluit de minister.

De minister nam vanochtend deel aan het Women's Leaders Breakfast.