Biografie

"Mijn engagement wordt gedreven door de overtuiging dat er een rechtvaardige oplossing bestaat voor elk probleem, dat sociale rechtvaardigheid en milieurechtvaardigheid onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, dat de totstandkoming ervan de actieve deelname vereist van zoveel mogelijk actoren alsook de uitbouw van alle vormen van solidariteit. Institutionele of spontane solidariteit, vandaag en morgen, hier en elders. Ik ben overtuigd van de nood aan een globale kijk op de samenleving en op de verandering; de grote uitdagingen van onze maatschappelijke organisatie hebben enkel zin indien ze in hun geheel en in hun onderlinge wisselwerkingen worden beschouwd en het is mij menens om het sociale, de economie en het milieu op elkaar afstemmen eerder dan ze tegen elkaar uit te spelen."

2020 – Vandaag : Minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal

Zakia Khattabi is aangesteld als Minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal. 

De regering onder leiding van Alexander De Croo is samengesteld uit de grote politieke fracties Ecolo-Groen, PS & sp.a, MR & Open Vld, en de CD&V.

Eedaflegging als federaal Minister - 2020Eedaflegging als federaal Minister - 2020

2019 - 2020: Federaal volksvertegenwoordiger – Kamer van volksvertegenwoordigers

Ze is verkozen in de Kamer van volksvertegenwoordigers, waar ze onder meer grotendeels werkt op de dossiers van de commissie Justitie.

Ecolo-Groen fractieEcolo-Groen fractie

2015 - 2019: Co-voorzitster van de Franstalige groene partij ECOLO

Patrick Dupriez & Zakia KhattabiPatrick Dupriez & Zakia Khattabi

2014 - 2015: Federaal volksvertegenwoordiger – Kamer van volksvertegenwoordigers

Als volksvertegenwoordiger wijdt ze haar parlementair werk aan de commissies Justitie, Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen. Tevens is ze voorzitster van de Interparlementaire Unie Libanon, Jordanië en Syrië, evenals van de Interparlementaire Unie Tunesië.

Kamer van volksvertegenwoordigers Kamer van volksvertegenwoordigers

2009 - 2014: Senator aangeduid door het Parlement van de Franse Gemeenschap

Voorzitster van de ECOLO-fractie

Ondervoorzitster van de commissie Justitie

2009 - 2014: lid van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement

Commissie Algemene Zaken -  Adviescomité Gelijkheid

1998 - 2001: Licentiaat Sociaal Werk aan de Université Libre de Bruxelles