Persbericht

Zakia Khattabi ondersteunt 8 innovatieve projecten om de circulaire economie te bevorderen 

Vandaag heeft federaal minister van leefmilieu Zakia Khattabi de acht winnaars van de tweede projectoproep ‘Belgium Builds Back Circular (BBBC)’  bekend gemaakt. De oproep was gericht  op ecodesign inzake machines en elektronica, kleding, interieurinrichting en buitenmeubilair en ondersteunt dus projecten in de circulaire economie. De oproep kadert in het Belgisch plan voor herstel en veerkracht en is mede het initiatief van minister Khattabi.

Na een succesvolle eerste projectoproep in maart van dit jaar - toen werden voor een totaal bedrag van 8 miljoen euro 12 innovatieve projecten gefinancierd in sectoren zoals fietsen, windturbines, gezondheidszorg en biomimicry - heeft Minister Khattabi vandaag de winnaars van de tweede projectoproep bekendgemaakt. De oproep was gericht  op ecodesign inzake machines en elektronica, kleding, interieurinrichting en buitenmeubilair.

Deze tweede BBBC-projectoproep is bedoeld om innovatie te stimuleren in die sectoren. De drie winnaars die uitgekozen werden om projecten te ontwikkelen inzake ecodesign van machines en elektronica voor professioneel gebruik hebben als leidende partij MODS, IMEC en de VUB. Voor de kledingsector zijn dat Time2Trace en Twintag NV geworden. In de categorie interieurinrichting en buitenmeubilair, tot slot, ging  de keuze uit naar Les copains des bois, SIRRIS en Wood.be. Dit alles voor een totaal bedrag van 5 miljoen euro.Zakia Khattabi ziet de projectoproepen in het breder kader van de Europese Green Deal om te bouwen aan een duurzame en rechtvaardige samenleving: “Sinds mijn aantreden is de overgang naar een circulaire economie één van mijn prioriteiten. Het is met name zo dat de overstap van een lineaire naar een circulaire economie concrete oplossingen biedt voor de uitdagingen van de klimaatcrisis, het grondstoffenverbruik, de vervuiling en de sociale rechtvaardigheid. Dankzij afvalbeperking  worden natuurlijke hulpbronnen gevrijwaard en tegelijk innovatie en de economie gestimuleerd. We hebben veel kwaliteitsvolle inschrijvingen ontvangen, wat bewijst dat het onze Belgische ondernemingen niet ontbreekt aan innovatieve ideeën om over te schakelen op een duurzaam economisch model.”

Begin oktober is een derde projectoproep uitgeschreven door de vice-eersteminister en minister van economie, Pierre-Yves Dermagne, voor de vervanging van zorgwekkende chemische stoffen. Pioniers inzake circulariteit in deze sector worden verzocht hun dossier uiterlijk tegen 31 december in te dienen via deze link.

Vandaag heeft federaal minister van leefmilieu Zakia Khattabi de acht winnaars van de tweede projectoproep ‘Belgium Builds Back Circular (BBBC)’  bekend gemaakt.Vandaag heeft federaal minister van leefmilieu Zakia Khattabi de acht winnaars van de tweede projectoproep ‘Belgium Builds Back Circular (BBBC)’  bekend gemaakt.