Persbericht

Minister Khattabi strijdvaardig bij vertrek naar cruciale klimaattop

Deze middag is federaal minister van klimaat Zakia Khattabi vertrokken naar de klimaatconferentie in Dubai. Ze zal er de Belgische delegatie leiden, sleutelfiguren spreken en de onderhandelingen rond de slotverklaring van de klimaatconferentie voeren voor België, samen met Brussels minister van klimaat Alain Maron.

“Deze klimaattop is een geopolitieke armworsteling. We weten hoe Rusland de gaskraan tegen ons heeft gebruikt, hoe de OPEC+ de olieprijs hoog houdt en geen afstand wil nemen van haar fossiel verdienmodel. Als de wereld de energietransitie versnelt, dan vermijden we klimaatchaos en worden groene oplossingen snel goedkoper. Het zal moeilijk worden, maar ik wil strijden voor duidelijke taal in de slotverklaring. De machtsbalans moet omslaan weg van olie, naar de groene oplossingen waar België ook sterk in staat.” zegt minister Khattabi bij haar vertrek uit Brussel.

Van donderdag tot zondag vertegenwoordigt minister Khattabi ons land in ministeriële ronde tafels, zoals over financiering en klimaatambitie. Daarnaast zal minister Khattabi door haar interventies op events een aantal accenten leggen in het internationale klimaatdebat, met name:
  • De rol van wetenschap naar aanleiding van het rapport 10 new insights in climate science. De minister zal een aantal initiatieven van de federale regering in de verf zetten. De sessie gaat door op 8 december 12:00-13:00 Resilience Pavilion, Blue Zone.
  • De rol van jongeren. Vorig jaar ondertekende ons land de Declaration on Children, Youth and Climate Action. Minister Khattabi zal deelnemen aan een event hierover om de verklaring en de rol van jongeren onder de aandacht te brengen. Dit gaat door op 8 december 13:15-14:00 Bulgarian pavilion, Blue zone.
  • Het belang van rechtvaardige transitie. De minister is uitgenodigd om deel te nemen aan een sessie van de International Labour Organisation (ILO) over rechtvaardige transitie. Deze sessie gaat door op 9 december 13:15 - 14:45 in het Just Transition Pavilion, Blue Zone.
  • Internationale samenwerking. Minister Khattabi zal deelnemen aan een sessie over het Systemic Observation Financing Facility (SOFF), dit is één van de vier pijlers uit van het Early Warning Systems for All initiatief van Antonio Guterres. Dit gaat door op 9 december 17:30-19:00 in het Benelux pavilion.
Ze houdt ook bilaterale gesprekken met verschillende sleutelfiguren zoals Simon Stiell, secretaris-generaal van de klimaatconventie van de Verenigde Naties. Vanaf zondag 10 december gaat al haar aandacht naar de ministeriële onderhandelingen over de uitkomst van de klimaatconferentie. Minister Khattabi versterkt het Europees onderhandelingsteam en zal door het aankomend voorzitterschap van de Europese Unie, het aanspreekpunt zijn voor steeds meer delegaties van buiten de Unie.