Persbericht

Minister Khattabi naar Abu Dhabi voor overleg in select gezelschap om cruciale klimaatonderhandelingen vlot te trekken

Federaal minister van klimaat Zakia Khattabi reist vandaag naar Abu Dhabi om de tweedaagse pre-COP bij te wonen. Een select gezelschap van een vijftigtal ministers, die een cruciale rol moeten spelen op de klimaatconferentie COP28, komt op uitnodiging van de voorzitter Al Jaber samen om de finale onderhandelingen voor te bereiden.

Minister Khattabi: “De klimaatcrisis intensifieert. Net nú flakkeren gruwelijke conflicten wereldwijd terug op, wat de internationale diplomatie onder druk zet. We kunnen de ergste gevolgen van de klimaatcrisis nog vermijden als we in dit cruciaal decennium de globale ambitie versterken. Maar dat betekent dat alle landen tijdens de internationale klimaatonderhandelingen samen aan de gesprekstafel moeten en over talrijke breuklijnen heen stappen. Daarvoor zet ik me in. Enkel met een eensluidend signaal kunnen we snel minder afhankelijk worden van fossiele brandstoffen.”
Ze blikt vooruit op moeilijke gesprekken: “De onderhandelingen over hoe de kwetsbare landen te helpen bij “schade en verlies” zijn vast gelopen. De energiecrisis heeft heel wat mensen schrik aangejaagd. Op een kleine maand van de klimaattop bevinden we ons in erg moeilijke geopolitieke en economische omstandigheden. Ik ga naar de pre-COP met een sterk Europees onderhandelingsmandaat en om bruggen te bouwen. Want wereldwijde actie werkt: het klimaatakkoord van Parijs heeft ervoor gezorgd dat de wereldwijde broeikasgasemissies in de komende jaren zullen beginnen dalen. Dan komt het harde werk: ze moeten naar nul voor het midden van de eeuw.”
 

Belang van COP28

De pre-COP op 30 en 31 oktober in Abu Dhabi dient ter voorbereiding van de COP28 in Dubai, beiden in de Verenigde Arabische Emiraten. De 28ste klimaatconferentie vindt plaats van 30 november tot 12 december. Hij  gaat door op een belangrijk moment, halfweg tussen het Akkoord van Parijs (2015) en 2030. De klimaatcrisis heeft nu al desastreuze gevolgen voor de mens en de natuur. 2023 zal waarschijnlijk het bestaande warmterecord breken. Het is essentieel om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5°C.

Tijdens COP28 zal de zogenaamde Global Stocktake afgerond worden. De Global Stocktake is het mechanisme dat het Akkoord van Parijs voorziet om elke 5 jaar een grondige stand van zaken te maken van de wereldwijde klimaatactie en bijkomende engagementen te bekomen.

Minister Khattabi: “In 2015 stevende de wereld nog af op een opwarming van 3 à 4 °C. Vandaag geven analyses aan dat we naar een opwarming gaan van ongeveer 2,3°C doordat landen naar klimaatneutraliteit streven. Er is al veel vooruitgang geboekt, maar het is nog ruim onvoldoende. De Global Stocktake moet uitmonden in een concreet actieplan. We mogen deze kans niet laten liggen om het Akkoord van Parijs waar te maken.”