Persbericht

Minister Khattabi wil exportverbod giftige benzine

Minister van leefmilieu Zakia Khattabi wil net zoals Nederland een exportverbod introduceren voor giftige motorbrandstoffen. Momenteel exporteren oliebedrijven vanuit onder andere de haven van Antwerpen motorbrandstoffen met veel te hoge zwavel of benzeen gehaltes. Het gaat om brandstoffen die in Europa al lang verboden zijn voor gebruik. Minister Khattabi heeft samen met minister van energie Tinne Van der Straeten een Koninklijk Besluit voorbereid dat zulke export aan banden moet leggen. 

Minister Khattabi wil exportverbod giftige benzineMinister Khattabi wil exportverbod giftige benzine
Minister Khattabi: "Al veel te lang vertrekken er vanuit België giftige brandstoffen naar Afrika. Ze zorgen in landen zoals Ghana, Nigeria en Kameroen voor een barslechte luchtkwaliteit en zijn zelfs kankerverwekkend. Olieproducenten mengen absurde hoeveelheden benzeen en zwavel, waar ze van af willen geraken, in benzine voor de export. Er is een hoog risico dat de handel nog is verschoven naar België omdat Nederland in april een exportverbod heeft ingevoerd. Daarom treed ik nu samen met de minister van energie op."
Concreet wil minister Khattabi een Koninklijk Besluit (KB) uitvaardigen op basis van de federale bevoegdheid productnormering, net zoals ze voor haar succesvolle exportban voor giftige chemicaliën heeft gedaan. Ze werkt voor het KB samen met de minister van energie, die onder ander instaat voor de staal name bij brandstofproducenten. 
Tinne Van der Straeten : "Het spreekt voor zich dat we onze krachten en bevoegdheden moeten bundelen om een halt toe te roepen aan de export van giftige brandstoffen naar derde landen. Omdat de betreffende oliebedrijven deze verantwoordelijkheid zelf niet opnemen, zien wij ons genoodzaakt om per Koninklijk Besluit een controle in te voeren op de kwaliteit van de brandstoffen die geëxporteerd worden. Er kan geen sprake zijn van dubbele standaarden, en al zeker niet wanneer het gaat om vervuilende en gevaarlijke producten voor de gezondheid."
"Het Nederlandse voorbeeld leert dat de internationale oliebedrijven die geld verdienen met vuile olie, zich met hand en tand zullen verzetten tegen het exportverbod. Ik verwacht dus ook in elke stap van de procedure om tot een rechtsgeldig KB te komen tegenstand. Maar we starten de nationale en Europese procedures nu op om deze schending van de mensenrechten te stoppen." concludeert minister Khattabi.