Persbericht

EU-voorzitterschap: Europese Conferentie voor Rechtvaardige transitie van start in Brussel

Vandaag is in het Egmont Paleis in Brussel de tweedaagse Europese Conferentie voor Rechtvaardige Transitie gestart. De conferentie is het orgelpunt van één van de drie prioriteiten tijdens het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie in de Milieuraad: de rechtvaardige transitie. Doel is om alle Europeanen te betrekken bij de transitie vanuit het principe Leave no one behind!, door de sociale dimensie van het Europese milieubeleid verder te versterken. Meer dan 350 deelnemers waaronder ministers, diplomaten, werkgevers- en werknemersorganisatie en NGO’s uit de 27 lidstaten werken toe naar aanbevelingen voor de volgende Europese Commissie.

Federaal minister van leefmilieu en voorzitter van de conferentie, Zakia Khattabi, zette bij de start de uitdaging op scherp:

In oktober 2022 publiceerde de Europese Commissie - als onderdeel van de Eurobarometer 2022 - hun belangrijkste bevindingen over ‘Percepties van rechtvaardigheid in de groene transitie'. Laat me citeren: “Een groene transitie die niemand achterlaat: 88% van de EU-burgers steunt dit doel. Toch is slechts 46% van de Europeanen momenteel ervan overtuigd dat tegen 2050 duurzame energie, producten en diensten betaalbaar zullen zijn voor iedereen, ook voor armere mensen.' Deze cijfers zijn de reden waarom we hier vandaag zijn. (…) Ik geloof dat de driedubbele crisis waarmee we worden geconfronteerd - klimaatcrisis, verlies van biodiversiteit en vervuiling - niet alleen een milieukwestie is: het is het sociale vraagstuk van deze eeuw; omdat het op verschillende en ongelijke manier landen en individuen treft en het treft de meest kwetsbaren onder ons het hardst, hoewel zij het minst verantwoordelijk zijn voor deze crisis. We moeten daarom vermijden dat de transitie, omdat ze op sociaal vlak onvoldoende is voorbereid, als een dubbele straf is voor de meest kwetsbaren."

De minister gaf aan dat ze voorstellen die breed gesteund worden, wil bespreken met de andere milieuministers in Europa om naar een consensus toe te werken die kan dienen als input voor de volgende Europese Commissie.

De Keynote sprekers van het High Level Segment waren Mr. Moustapha Kamal Gueye, directeur Just Transitions bij de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) en Ms. Leena Ylä-Mononen, directeur van het Europees Milieuagentschap (EEA). Daarna kwamen Olivier Röpke en Rudy De Leeuw aan bod die het advies over rechtvaardige transitie van het Europees Economisch en Sociaal Comité voorstelden.

Tientallen hoofdrolspelers uit het Europese beleidsdebat reageerden daarna elk 3 minuten om voorstellen te formuleren of te ondersteunen. De spits werd afgebeten door de vicevoorzitter van de Europese Commissie Marus Sefcovic.