Persbericht

Zakia Khattabi: “België heeft nood aan een duurzame financieringsstrategie”

Vandaag is in Brussel het ontwerp van een duurzame financieringsstrategie voorgesteld op een studievoormiddag georganiseerd door het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (FIDO). De strategie kwam er op initiatief van de ministers van Financiën en Leefmilieu met een technische ondersteuning (TSI) van de Europese Commissie. Verschillende betrokkenen waaronder de bankenfederatie Febelfin, de Nationale Bank en de milieubeweging verwelkomden het ontwerp van strategie.

Federaal minister van Leefmilieu Zakia Khattabi hoopt dat de volgende federale regering het vruchtbaar voorbereidend werk omzet in concrete acties:
 
Ik ben verheugd vast te stellen dat er brede steun is voor het ontwerp van duurzame financieringsstrategie bij sleutelspelers in de financiële wereld. Hun boodschap vandaag was erg duidelijk: dit is iets dat niet in de kast mag blijven liggen. De volgende federale regering kan voortbouwen op al het inhoudelijk werk dat de voorbije jaren geleverd is.”
 
De voorbije jaren hebben de dienst klimaat van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en de FOD Financiën intensief samengewerkt aan het ontwikkelen van een Belgische Sustainable Finance Strategy. Voorbereidend deed het adviesbureau Trinomics een studie bij meer dan 150 stakeholders, waarvan er 60 actief input gaven. De Europese Commissie steunde het studiewerk van Trinomics met een Technical Support Instrument (TSI).
 
Na het voltooien van de studie in de zomer van 2023 hebben de administraties een ontwerpstrategie opgesteld met oog op goedkeuring door de ministerraad. De kern van de strategie bestaat enerzijds uit een vertaalslag naar de private markt van nieuwe Europese regelgeving rond duurzame financiering en rapportering. Anderzijds beoogt de strategie ook om de publieke investeringsvehikels meer gestroomlijnd in te schakelen bij de verduurzaming van de economie.