Communicatie

Studie ULB | “Just Transition” Visions: An Analysis of the Perception of the Belgian Actors

 

In België bestaan er vier opvattingen over een rechtvaardige transitie. Dit blijkt uit de resultaten van een studie die, in het kader van de werkzaamheden van het Hoog Comité voor een rechtvaardige transitie werd uitgevoerd door de ULB onder leiding van professor Marek Hudon, tevens covoorzitter van het Hoog Comité. Het Hoog Comité voor een rechtvaardige transitie is een initiatief dat werd gelanceerd door Minister Zakia Khattabi waarbij meerdere experten werden aangesteld om beleidsaanbevelingen te formuleren over hoe een rechtvaardige transitie in België te organiseren en te institutionaliseren. De studie analyseert de verschillende standpunten over de rechtvaardige transitie die leven in België. Deze studie werd geconstrueerd op basis van input van meerdere vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties (NGO's, adviesraden, vakbonden, bedrijfsfederaties, enz.), overheden, politieke autoriteiten, burgerbewegingen en onderzoekers. 

Volgende opvattingen kwamen naar voren uit het onderzoek:


1/ Holistisch

Sommige respondenten benadrukken de verwevenheid van sociale en milieukwesties. Zij benadrukken het belang van de toegang tot fundamentele rechten en het verminderen van bestaande ongelijkheden. 

2/ Gecentreerd op werknemers

De betrokken respondenten wijzen op het belang van arbeidskwesties en stellen dat een rechtvaardige transitie in de eerste plaats gericht moet zijn op de rechten en arbeidsomstandigheden van werknemers uit diverse sectoren. 

3/ Sociaal-ecologisch

Zo benadrukken de respondenten het belang van overheidsoptredens om een rechtvaardige transitie te waarborgen door middel van belastingen, investeringen en sociale zekerheid. 

4/ Gelijke speeldveld-principe

De vierde visie wordt omschreven als "pragmatisch en bedrijfsgericht". De respondenten zijn van mening dat een rechtvaardige transitie ook een "gelijk speelveld" voor het bedrijfsleven moet omvatten en wijzen op het belang van bevoorraadingszekerheid van energie en materialen. 

Op 14 en 28 maart zullen deze visies ongetwijfeld met elkaar worden geconfronteerd en zullen overeenkomsten en verschillen op scherp worden gesteld tijdens de rondetafelgesprekken voor een rechtvaardige transitie die worden georganiseerd door minister Zakia Khattabi die doorgaan in het Flageygebouw te Brussel.

De studie:

"Just Transition" Visions: An analysis of the perceptions of Belgian actors