Communicatie

Samenvattend rapport van de Klimaattafels

In het Regeerakkoord schrijft de federale regering zich in voor de Europese ambitie om de uitstoot van broeikasgassen met minstens 55% te verminderen tegen 2030 en te evolueren naar klimaatneutraliteit tegen 2050. 

Naar aanleiding hiervan, werden in het najaar van 2022 de federale Klimaattafels georganiseerd door Minister Zakia Khattabi.  De verworven kennis van deze Klimaattafels is gebundeld in een samenvattend rapport dat wordt gebruikt door de federale beleidsmakers voor de federale bijdrage aan het NEKP, waarvan ons land tegen eind juni 2023 een geactualiseerd plan indient bij de Europese Commissie.

De klimaattafels zijn georganiseerd over het beleid in de volgende domeinen; Fiscaliteit en Duurzame Financiën, Energie, Transport en Duurzame mobiliteit, Circulaire economie en Federale overheidsgebouwen. 

Er vonden tien klimaattafels plaats met stakeholders, experten en aca­demici. In totaal hebben meer dan 300 actoren deelgenomen. Vertegenwoordigers van de werkge­vers, werknemers, milieu-, armoede-, vrouwen- en jongerenorganisaties en het secretariaat van de adviesorganen (Federale Raad Duurzame Ontwikkeling - FRDO en Centrale Raad voor het Bedrijfs­leven - CRB) namen allen deel aan alle klimaattafels.

Lees het volledig samenvattende rapport: Resultaten Klimaattafels - samenvatting.pdf