Persbericht

Soja en palmolie binnenkort niet meer in biobrandstoffen

Federaal minister van Leefmilieu en Klimaat Zakia Khattabi scherpt de duurzaamheidscriteria voor biobrandstoffen aan: deze op basis van soja en palmolie worden in de transportsector verbannen vanaf midden 2022.

 

Op basis van de wet productnormen zullen de biobrandstoffen op basis van palmolie niet meer worden toegelaten op de Belgische markt (zoals in Denemarken, in Frankrijk en in Nederland) in de transportsector vanaf midden 2022. Vanaf 2023 wordt soja verboden als grondstof voor biobrandstoffen voor transport. De producenten van biodiesel zullen zich moeten bevoorraden met andere grondstoffen en evolueren naar biobrandstoffen van andere generaties.

“Het gebruik van de meest schadelijke biobrandstof, die uit palmolie, is tussen 2019 en 2020 vertienvoudigd op de Belgische markt naar 231 miljoen liter. Deze brandstoffen hebben nauwelijks tot geen voordeel ten opzichte van klassieke fossiele brandstoffen vanuit klimaatoogpunt, maar leiden tot ontbossing, verlies van biodiversiteit en zelfs mensenrechtenschendingen”, aldus minister Zakia Khattabi. “Alleen al om die biodiesel voor de Belgische markt te produceren zijn er palmolieplantages nodig met een totale oppervlakte van meer dan 100.000 voetbalvelden. Uit studies weten we dat minstens de helft van die palmolieplantages is aangeplant op grond die in een recent verleden ontbost is.” heeft minister Zakia Khattabi verklaard.”

Het is de eerste maatregel sinds we lid zijn geworden van de Amsterdam Declaration Partnership, een akkoord tegen de invoering van ontbossing. Dit is een eerste stap om de negatieve milieueffecten van het federale biobrandstoffenbeleid te stoppen. De federale regering zal ook de vraag naar (bio)brandstoffen verminderen door in te zetten op elektrisch vervoer en vervoer per trein”, besluit minister Khattabi.