Communication

Openbare raadpleging | Voorontwerp van het Federaal Plan Duurzame Ontwikkeling

Het voorontwerp van het derde Federaal Plan voor Duurzame Ontwikkeling ligt op tafel voor consultatie. De tekst is een eerste voorstel van duurzame acties en maatregelen. Organisaties, adviesraden, parlementen en burgers kunnen tot 8 juni hun opmerkingen of suggesties doorgeven.

In het voorontwerp staan o.a. voorstellen om circulaire economie te verbeteren, de strijd tegen illegale handel van hout op te voeren, eerlijkere en groenere fiscaliteit te promoten en toegang tot sociale rechten te vergemakkelijken. Verder zet het voorontwerp ook in op het versterken van de voorbeeldrol van de federale staat op vlak van o.a. mobiliteit, telewerk en milieubeheer.

Wat willen we bereiken met het plan? 

Het derde Federaal Plan voor Duurzame Ontwikkeling bekijkt duurzame ontwikkeling met een ruime bril. Het plan zet in op een sterker sociaal en economisch beleid en een gezonder milieu en heeft daarbij extra aandacht voor thema’s zoals armoede, gender, discriminatie, ongelijkheid en betere toegang tot rechten vóór iedereen. De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) zijn dan ook een kompas voor het plan. Alle voorstellen moeten uiteindelijk ervoor zorgen dat de federale overheid zijn nationale en internationale duurzaamheidsdoelstellingen bereikt. Het plan is dan ook een leidraad om de SDG’s en de doelstellingen van de Langetermijnvisie Duurzame Ontwikkeling om te zetten in de praktijk.

Doe hier uw suggesties voor 8 juni.