Persbericht

PB | Akkoord tussen regeringen over klimaatambitie: Belgisch klimaatplan vertrekt naar Europa

Het overlegcomité heeft op 22 november een akkoord gevonden op basis van een voorstel van de federale regering zodat het voorlopig Nationaal Energie en Klimaatplan (NEKP) kan ingezonden worden naar de Europese commissie. Alle regeringen nemen verantwoordelijkheid op voor de Belgische emissiereductiedoelstelling van -47% tegen 2030. De onderhandelingen voor een samenwerkingsakkoord voor de verdeling van de inspanningen en meer dan 6 miljard euro Belgische inkomsten voor de periode 2023-2030 zijn daarmee gedeblokkeerd. Het overlegcomité bepaalt ook dat inkomsten van nieuwe Europese koolstofbeprijzing (ETS BRT) vanaf 2027 naar de gezinnen en KMO’s moeten gaan, met bijzondere aandacht voor de meest kwetsbaren.

Zakia Khattabi reageert opgelucht:

“Gedurende drie frustrerende jaren trachten we de Vlaamse regering ervan te overtuigen de klimaatcrisis ernstig te nemen. Vandaag zetten we een belangrijke stap vooruit. De federale en regionale overheden erkennen dat ze enkel samen de ambitieuze klimaatdoelstellig van -47% tegen 2030 kunnen verwezenlijken, maar dat ze er ook samen verantwoordelijk voor zijn. Nu kan het Belgische klimaatplan eindelijk naar Europa vertrekken en vermijden we een inbreukprocedure. We zullen de evaluatie van de Europese Commissie gebruiken om het plan nog te versterken.”

Op 1 januari start het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie. België riskeerde een valse start in de Milieuraad als ze haar voorlopig klimaat- en energieplan niet ervoor aan de Commissie had bezorgd. De Europese Commissie evalueert alle klimaatplannen van de lidstaten voor 2024 zodat de lidstaten een definitief plan kunnen opmaken voor 1 juli 2024. In de nationale klimaat- en energieplannen omschrijven de lidstaten niet alleen hoe ze de bindende doelstellingen voor emissiereducties, energie-efficiëntie en hernieuwbare energie zullen bereiken. Het bevat ook onderdelen over de interne energiemarkt en de bevoorradingszekerheid.

Het Belgische plan omvat meer dan 900 pagina’s. Het is samengesteld uit 4 deelplannen voor de entiteiten en de federale overheid en een koepeltekst die onderhandeld is tussen de overheden, onder het Brusselse voorzitterschap.

“De Belgische bevoegdheidsverdeling maakt van het opstellen van een klimaatplan een zware klus met eindeloze vergaderingen waarbij de integratie jammer genoeg beperkt is. Daardoor geraakt de essentie soms uit beeld: hoe maken we het voor elk gezin en elke onderneming in België aantrekkelijk en voordelig om voor klimaatoplossingen te kiezen. De federale overheid zet belastingverlagingen en andere hefbomen in om klimaatoplossingen zoals warmtepompen, elektrisch wagens en spoorvervoer op te schalen. Met de federale klimaatwet die nu voorligt in het parlement zorg ik ervoor dat we het federale klimaatbeleid elk jaar zullen versterken.” Besluit Zakia Khattabi