Communicatie

Europese week van de Mobiliteit

Op 20 september heeft de minister deelgenomen aan een event dat georganiseerd werd door de Nederlandse ambassade in samenwerking met de Alliance for Solar Mobility. Tijdens dit event heeft ze kennis kunnen maken met studenten die deel uitmaken van de ploegen @Solar Team Eindhoven en @Agoria Solar Team. Het verheugt haar dat jongeren zich zo sterk inzetten voor de uitdagingen van morgen. 

Naar aanleiding van de Europese week van de Mobiliteit heeft ze daar gesproken over de uitdagingen die moeten worden aangepakt om een meer duurzame mobiliteit tot stand te brengen. Door de lockdown verminderde de impact van transportgebonden CO2 verleden jaar met 13,7%. Er wordt versneld werk gemaakt van nieuwe beleidslijnen om de beoogde doelstellingen te kunnen bereiken. De structurele vermindering van die uitstoot zal ervoor zorgen dat de doelstellingen van de akkoorden van Parijs en van koolstofneutraliteit in 2050 worden gehaald. Er bestaan al verscheidene mobiliteitsoplossingen om onze koolstofvoetafdruk te verminderen, met name de fiets, de trein, het openbaar vervoer, enzovoort. 

Met de hernieuwbare energie moeten we ons kunnen losmaken van fossiele energie. De zonnetechnologie is een haalbare oplossingen, maar moet wel ecologische vereisten in acht nemen omin fine zelf geen vervuilende energie te worden. Om er een volledig hernieuwbare energie van te maken, dienen de materialen die ingezet worden voor deze technologie recycleerbaar, herbruikbaar en herstelbaar te zijn. Het pilootproject CIRCUSOL, gefinancierd door het Horizon 2020-programma van de Europese Commissie, werkt in die richting. Het beoogt oplossingen te ontwikkelen en te demonstreren voor een circulaire economie in de sector van de zonne-energie.