Toespraak

COP15 | Verklaring van België

Mevrouw de Uitvoerend secretaris van de CBD, Mrema Elisabeth,

Het Chinese voorzitterschap van de CBD, 

Gastland Canada, 

Excellenties, 

Dames en heren,

 

We worden met de dag meer en meer geconfronteerd met de vernietigende gevolgen van biodiversiteitsverlies, klimaatverandering, vervuiling, en verstoring van ecosystemen. Deze wereldwijde en onderling samenhangende crisissen vragen om gemeenschappelijke oplossingen. Zo is het uiteindelijk onvermijdbaar dat een einde wordt gesteld aan biodiversiteitsverlies en werk wordt gemaakt van biodiversiteitsherstel om binnen de komende zeven jaren de SDG’s te halen.

Als lid van de Europese Unie zet België zich ten volle in bij de onderhandelingen die moeten leiden tot een ambitieuze en baanbrekende overeenkomst over biodiversiteit. Als Blue Leader en lid van de High Ambition Coalition for nature and people en van de Global Ocean Alliance, staat ons land volledig achter de 30x30-doelstelling, die de bescherming beoogt van 30% van de oceanen en het land. 

Indien we onze visie 2050 van leven in harmonie met de natuur echt willen waarmaken, moeten we eveneens zorgen voor een duurzaam beheer van de overige 70% van onze mooie blauwe planeet. 

Elke vierkante meter telt. We moeten eveneens onze verantwoordelijkheden opnemen in ons eigen land.

Teneinde dit allemaal te verwezenlijken, gelooft België vast in de noodzaak om biodiversiteit te herleiden tot alle beleidsdomeinen en tot in alle sectoren. We zullen de silo’s doorbreken om de nationale biodiversiteitsstrategie uit te werken. 

Ook van cruciaal belang is deze integratie op het vlak van financiering indien we het tekort van 700 miljard dollar voor natuurherstel willen aanvullen. Een heroriëntering van schadelijke subsidies kan al goed zijn voor 500 miljard. Het overblijvende tekort van 200 miljard moet worden aangevuld vanuit allerhande financiële bronnen. Een sleutelrol is ook weggelegd voor de multilaterale ontwikkelingsbanken en de privésector. België is bereid zijn partners over de hele wereld te steunen om deze ambitie samen waar te maken. 

Zo hebben we bij de laatste wedersamenstelling van de middelen van de Global Environment Facility onze bijdrage aanzienlijk verhoogd, met name van 60 naar 92,5 miljoen euro. We zullen verder ook landen blijven ondersteunen via multilaterale en bilaterale samenwerking, zoals steun aan BIOFIN.

België reikt de hand uit naar u allemaal om echte partnerschappen aan te gaan teneinde de grote kloof te overbruggen naar een leven in harmonie met de natuur. Ik verwijs naar het verzoek van VN-Secretaris-generaal Gutteres: “we moeten een vredesverdrag sluiten met de natuur”. We hebben maar één wereld en één gezondheid; laten we die dan ook samen beschermen!

Dank u.