Communication

Bezoek aan Bonn in kader van de Rio conventies

Begin de jaren negentig kwam de internationale gemeenschap samen in Rio om ervoor te zorgen dat we een duurzame en gezonde planeet nalaten aan toekomstige generaties. Dat politieke engagement werd toen in drie verdragen gegoten: het desertificatieverdrag (UNCCD), het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (UNFCCC) en het Verdrag inzake biologische diversiteit (CBD).

Ik had het genoegen om met Ibrahim Thiaw, de Executive Secretary van UNCCD, uit te wijden over de wereldwijde uitdaging van woestijnvorming, bodemdegradatie en droogte. Het UNCCD is het enige juridisch bindende globale kader ter bestrijding van woestijnvorming en de gevolgen van droogte. Er zijn 197 partijen bij het verdrag betrokken, waaronder 196 landen die partij zijn en de Europese Unie. Het verdrag - dat gebaseerd is op de beginselen van participatie, partnerschap en decentralisatie - is een multilaterale verbintenis om de gevolgen van bodemaantasting te verzachten en grond te beschermen zodat we iedereen voedsel, water, onderdak en economische kansen kunnen bieden. Centraal in ons gesprek stond de droogte die veel grond treft, ook in Europa. De droogte is een tastbaar fenomeen waar de klimaatcrisis en de biodiversiteitscrisis samenkomen. We bespraken ook de internationale klimaatconferentie (COP27 Sharm el-Sheik) en de biodiversiteitsconferentie (COP15 Montreal) en hoe we voor meer ambitie, synergie en samenwerking kunnen zorgen.   

Verder heb ik kennisgemaakt met Dr. Anne Larigauderie, de Executive Secretary van IPBES. Het Intergouvernementeel Platform voor Biodiversiteit en Ecosysteemdiensten is een onafhankelijke intergouvernementele organisatie die in 2012 werd gevormd en waarvan nu 140 landen deel uitmaken. België is één van de founding members van IPBES. Dit platform verschaft beleidsmakers wetenschappelijke inzichten en analyses over de biodiversiteit van de planeet, ecosystemen en de voordelen die zij de mens bieden, alsook de instrumenten en methoden om deze natuurlijke rijkdommen te beschermen en duurzaam te gebruiken. Haar missie is het versterken van de kennis om een beter beleid te kunnen implementeren, met als doel het behoud en duurzaam gebruik van biodiversiteit, menselijk welzijn op lange termijn en duurzame ontwikkeling. Op de agenda stond de biodiversiteitsconferentie (COP15 Montreal)  en het belang van de wetenschappelijke bijdragen van IPBES.

ZK: “Met dit bezoek wil ik nog eens aansturen op het belang van een gezamenlijke aanpak van de 3 mondiale milieuvraagstukken, namelijk de bestrijding van klimaatverandering, biodiversiteitsverlies en woestijnvorming/aantasting van het land. In de praktijk, in de natuur, loopt dat door elkaar. We moeten de aanpak in silo’s overstijgen en een holistisch lange termijn beleid vormgeven dat goed is voor de planeet, onze biodiversiteit en onze gezondheid.“