Nieuws

Persbericht

Strijd tegen producten voor eenmalig gebruik en bevordering van herbruikbare producten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Leefmilieu Zakia Khattabi een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende producten voor eenmalig gebruik en ter bevordering van herbruikbare producten. 

Persbericht

PB | Naar een uitfasering van plastic voor eenmalig gebruik

Op voorstel van federaal Minister van Leefmilieu Zakia Khattabi heeft de Ministerraad het Koninklijk besluit betreffende producten voor eenmalig gebruik en ter bevordering van herbruikbare producten goedgekeurd. Dit besluit strekt ertoe om, zoals bepaald door twee Europese richtlijnen, het op de markt brengen van wegwerpproducten geleidelijk aan te verbieden.  
Persbericht

"Dankzij het klimaatbeleid is een bedrag van een half miljard euro beschikbaar om de energiefactuur te verlichten"

Federaal Minister van Klimaat Zakia Khattabi wijst op de beschikbaarheid van de inkomsten uit de toewijzing van ETS-emissierechten voor 2021. Bij gebrek aan een nieuw samenwerkingsakkoord 2021-2030, stelt ze voor om over te gaan tot een eenmalige verdeling van de inkomsten volgens de oude verdeelsleutel zodat die middelen onmiddellijk beschikbaar worden voor het klimaatbeleid zelf en om de elektriciteitsfactuur van gezinnen en bedrijven te verlichten. België heeft (voor de periode januari tot augustus 2021) 350 milieu euro aan inkomsten gehaald uit de veiling van emissierechten op de Europese EUETS-markt en verwacht dat dit bedrag zal oplopen tot een half miljard euro voor het jaar 2021. Omdat er nog geen samenwerkingsakkoord is voor de periode 2021-2030, zijn die middelen jammer genoeg geblokkeerd. In opdracht van de regering stelt de Minister dan ook een eenmalige verdeling voor van dat bedrag in 2021, op grond van de verdeelsleutel uit het vorige samenwerkingsakkoord.  

Persbericht

Dankzij het klimaatbeleid is een bedrag van een half miljard euro beschikbaar om de energiefactuur te verlichten

Federaal Minister van Klimaat Zakia Khattabi wijst op de beschikbaarheid van de inkomsten uit de toewijzing van ETS-emissierechten voor 2021. Bij gebrek aan een nieuw samenwerkingsakkoord 2021-2030, stelt ze voor om over te gaan tot een eenmalige verdeling van de inkomsten volgens de oude verdeelsleutel zodat die middelen onmiddellijk beschikbaar worden voor het klimaatbeleid zelf en om de elektriciteitsfactuur van gezinnen en bedrijven te verlichten.
Persbericht

De klimaatcrisis is een sanitaire crisis

Naar aanleiding van de publicatie van de studie “Impact van de klimaatverandering op het gezondheidszorgsysteem in België”, uitgevoerd door VITO, Möbius en Sciensano in opdracht van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu, steunt minister van Klimaat en Leefmilieu Zakia Khattabi de oproep die enkele dagen geleden werd gedaan door meer dan 200 medische en gezondheidstijdsschriften en waarbij gewaarschuwd werd voor de impact van de klimaatverandering op…
Persbericht

Oprichting van een OCAD Klimaat

Climate Change
Federaal minister van Klimaat Zakia Khattabi roept op om lessen te trekken uit het noodweer dat lelijk huis heeft gehouden in ons land en speelt in op de Europese klimaatwet, die naast koolstofneutraliteit, eveneens streeft naar weerbare staten tegen 2050; daartoe legt ze de oprichting van een “OCAD Klimaat” op de regeringstafel. Naast voluntaristische en ambitieuze beleidsvoering op het vlak van klimaat is het volgens haar van essentieel belang dat de beheersing van de klimaatcrisis…
Persbericht

Reactie van minister van Klimaat, Zakia Khattabi, op nieuwste grote klimaatrapport van het VN-klimaatpanel IPCC

Het nieuwe IPCC-rapport, dat op maandag 9 augustus is gepubliceerd, komt op een moment van een ongekende klimaatcrisis met extreme weersomstandigheden (slecht weer, droogte, enz.) van België tot Californië, inclusief Italië, Griekenland en Turkije.
Persbericht

België vervoegt de High Ambition Coalition for Nature and People

Met de ondertekening door alle federale en gewestelijke ministers, vervoegt België de High Ambition Coalition for Nature and People. De betrokken ministers zijn de federale ministers Zakia Khattabi en Vincent Van Quickenborne, en de gewestelijke ministers Zuhal Demir, Céline Tellier en Alain Maron.
Persbericht

Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen als gids voor federaal beleid

De Duurzame Ontwikkelingsdoelen zijn nu het kompas voor het federale beleid. Op voorstel van premier Alexander De Croo en minister van Duurzame Ontwikkeling Zakia Khattabi heeft de ministerraad ermee ingestemd de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) in alle beleidsdocumenten te integreren. Door hun systemische aanpak zijn de SDG's het kader bij uitstek voor een duurzamer, geïntegreerder en samenhangender beleid om economische, sociale, milieu- en vredesuitdagingen aan te…
Persbericht

Nota over de controle van e-commerce

De ministerraad neemt op voorstel van minister van Leefmilieu Zakia Khattabi en minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke akte van een nota over de controle van e-commerce. 

Geen inhoud gevonden voor de geselecteerde criteria.