Nieuws

Persbericht

PB | Akkoord tussen regeringen over klimaatambitie: Belgisch klimaatplan vertrekt naar Europa

Het overlegcomité heeft op 22 november een akkoord gevonden op basis van een voorstel van de federale regering zodat het voorlopig Nationaal Energie en Klimaatplan (NEKP) kan ingezonden worden naar de Europese commissie. Alle regeringen nemen verantwoordelijkheid op voor de Belgische emissiereductiedoelstelling van -47% tegen 2030. De  onderhandelingen voor een samenwerkingsakkoord voor de verdeling van de inspanningen en meer dan 6 miljard euro Belgische inkomsten voor de periode…
Persbericht

PB | Zakia Khattabi geeft het startschot voor de conferentie voor een rechtvaardige transitie in België

De federale minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en de Green Deal, Zakia Khattabi, heeft deze ochtend de conferentie voor rechtvaardige transitie in België afgetrapt. Deze conferentie is het resultaat van twee jaar werk met alle belanghebbenden en brengt ministers uit het hele land, academische experts en burgers samen. Centraal staat de ecologische transitie, waarbij wordt benadrukt hoe belangrijk het is dat die voor iedereen rechtvaardig verloopt.
Persbericht

Minister Khattabi wil exportverbod giftige benzine

Minister van leefmilieu Zakia Khattabi wil net zoals Nederland een exportverbod introduceren voor giftige motorbrandstoffen. Momenteel exporteren oliebedrijven vanuit onder andere de haven van Antwerpen motorbrandstoffen met veel te hoge zwavel of benzeen gehaltes. Het gaat om brandstoffen die in Europa al lang verboden zijn voor gebruik. Minister Khattabi heeft samen met minister van energie Tinne Van der Straeten een Koninklijk Besluit voorbereid dat zulke export aan banden moet leggen.
Persbericht

Minister Khattabi naar Abu Dhabi voor overleg in select gezelschap om cruciale klimaatonderhandelingen vlot te trekken

Federaal minister van klimaat Zakia Khattabi reist vandaag naar Abu Dhabi om de tweedaagse pre-COP bij te wonen. Een select gezelschap van een vijftigtal ministers, die een cruciale rol moeten spelen op de klimaatconferentie COP28, komt op uitnodiging van de voorzitter Al Jaber samen om de finale onderhandelingen voor te bereiden. 
Persbericht

Minister Khattabi kondigt versterking Federaal Instituut Duurzame Ontwikkeling aan

Minister Zakia Khattabi, bevoegd voor duurzame ontwikkeling in de federale regering, heeft deze morgen het 6de SDG Forum geopend in Flagey, Brussel. Het Forum zet de duurzameontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) - van, voor en door iedereen – in de kijker. Met meer dan  750 aanwezigen is dit eerste multi-stakefoldersforum over de SDG’s in de Benelux een groot succes. Minister Khattabi kondigde aan dat ze in de recente begrotingsopmaak bijkomende middelen heeft bekomen om het…
Persbericht

Minister Khattabi betreurt uitstel van de herziening van de Europese verordening voor chemische producten

Federaal minister van Leefmilieu Zakia Khattabi reageert ontgoocheld vanuit Berlijn, waar sinds zondag de Wereldgezondheidsconferentie plaatsvindt, op de beslissing van de Europese Commissie om haar verordening over chemische stoffen (REACH) nog niet te herzien. De Europese Commissie heeft zich in 2021 in het kader van haar Europese strategie voor de duurzaamheid van chemische producten geëngageerd om deze verordening tijdens haar zittingsperiode uiterlijk in het vierde kwartaal van 2023 te…
Persbericht

PB | Luc Bas aangesteld als directeur van het Centrum voor Complexe Risico Analyses

Op initiatief van de federale minister van klimaat, Zakia Khattabi, besliste de federale regering in oktober 2021 om het Centrum voor Complexe Risico Analyses (CRAC) over klimaat en andere planetaire grenzen op te richten. Het CRAC zal rapporteren aan de Nationale Veiligheidsraad. Op 2 oktober, startte Luc Bas als directeur van het CRAC. De adjunct-directeur, Karim Sheikh Hassan, zal zijn functie opnemen begin november.
Persbericht

PB | Zakia Khattabi verwelkomt de aanname van het nieuwe wereldwijde kader voor chemische stoffen in Bonn

Na acht jaar discussiëren is het nieuwe wereldwijde kader voor chemische stoffen eindelijk goedgekeurd op zaterdag 30 september in Bonn, tijdens de 5de Internationale Conferentie over het beheer van chemische stoffen (ICCM5). Federaal Minister van Leefmilieu Zakia Khattabi vertegenwoordigde België op de conferentie. Ze verwelkomt enkele doorbraken voor een meer duurzame chemie in de nieuwe internationale overeenkomst.
Persbericht

PB | Minister Zakia Khattabi lanceert het Burgerplatform over Rechtvaardige Transitie

Vandaag heeft de federale minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal, Zakia Khattabi het Burgerplatform over Rechtvaardige Transitie gelanceerd. 65 burgers, waaronder mensen die in armoede leven, kwamen voor het eerst samen om te debatteren over de vraag: "Aan welke voorwaarden moet de ecologische transitie voldoen om rechtvaardig te zijn?”.  
Persbericht

PB | Op initiatief van Zakia Khattabi stemt de federale regering definitief in met de opname van het misdrijf ecocide in het strafwetboek.

Na een eerste passage op de regering in november 2022, en in navolging van het advies van de Raad van State van 9 juni, heeft de ministerraad donderdag in tweede lezing het wetsvoorstel van federaal minister van Justitie, Vincent Van Quickenborne, tot hervorming van boek 2 van het Strafwetboek goedgekeurd. Het doel van de hervorming is om ons verouderde wetboek van strafrecht aan te passen aan nieuwe vormen van criminaliteit en de prioriteiten in strafzaken te herzien. Hieronder valt ook…

Geen inhoud gevonden voor de geselecteerde criteria.