Persbericht

België vervoegt de High Ambition Coalition for Nature and People

"De gezondheid van mens, dier en ecosysteem zijn zeer nauw met elkaar verbonden. Dat is onze 'One World One Health'-benadering. Ik ben dan ook zeer tevreden over ons gemeenschappelijk engagement om alle soorten ecosystemen te beschermen. Het is een duurzame belofte aan de toekomstige generaties om onze planeet terug te geven zoals wij haar ooit gekregen hebben: zichzelf herstellend, voedend en beschermend”, zegt Zakia Khattabi.

Met de ondertekening door alle federale en gewestelijke ministers, vervoegt België de High Ambition Coalition for Nature and People. De betrokken ministers zijn de federale ministers Zakia Khattabi en Vincent Van Quickenborne, en de gewestelijke ministers Zuhal Demir, Céline Tellier en Alain Maron.

In de aanloop naar de COP-Biodiversiteit onder de Conventie voor Biologische Diversiteit (CBD), dat hoge ambities heeft voor het beschermen van de natuur en de ecosystemen, vraagt de High Ambition Coalition for Nature and People aandacht voor het aftakelen en het verdwijnen van ecosystemen als één van de belangrijke factoren voor het verlies van biodiversiteit wereldwijd.

De ondertussen 61 ondertekenende landen scharen zich achter de 30x30 doelstelling om tegen 2030 30% van het landoppervlakte en 30% van de oceanen van onze planeet te beschermen, en om dit eenduidig vast te leggen in het nieuwe Global Biodiversity Framework (GBF) onder de Conventie voor Biologische Diversiteit.

Dit GBF zal de krijtlijnen uitzetten van wat een kantelmoment moet zijn over hoe we omgaan met biodiversiteit, en met de natuurlijke rijkdommen van deze planeet.

Met de ondertekening van de High Ambition Coalition for Nature and People verbindt België er zich toe op om samen met haar EU-partners en partners in derde landen kennis en capaciteit uit te bouwen, om daarmee een halt toe te roepen aan het verder verlies van biodiversiteit en van de ecosystemen wereldwijd.

De ministers Khattabi, Van Quickenborne, Demir, Tellier en Maron zijn zich bewust van het belang van de binnen CBD lopende onderhandelingen, en hopen op een ambitieus Global Biodiversity Framework, dat zichtbare resultaten kan opleveren, en het tij kan keren van steeds verder verlies van biodiversiteit en ecosystemen. Het verlies van natuur is niet enkel een bedreiging voor de biodiversiteit, maar heeft ook een grote impact op de klimaatverandering.

Het vermijden van een verder verlies van soorten, van degradatie en verlies van bossen en van een verval van mariene ecosystemen komt niet alleen de natuur ten goede, maar zal de planeet en het welzijn van de mensen vrijwaren. De ecosysteemdiensten die de natuur levert zijn cruciaal. Natuurgerichte oplossingen, zowel op het land als marien, zijn een deel van de oplossing van hoe we de verwoestende impact van klimaatverandering kunnen tegengaan.

België is bereid om de handschoen op te nemen om te komen tot ambitieuze doelstellingen op VN-niveau voor het stoppen en omkeren van het verlies van biodiversiteit wereldwijd.

Céline Tellier (Ecolo), Waals minister van Natuur:

De strijd voor de bescherming van de biodiversiteit moet even belangrijk worden ingeschat als de bestrijding van de klimaatverandering. Ook de natuur en de biodiversiteit kunnen soelaas bieden tegen klimaatverandering: de aanplanting van bomen en de ontwikkeling van natuurlijke gebieden zowel op het platteland als in de steden hebben positieve gevolgen voor fauna en flora en dragen bij tot de bescherming tegen wateroverlast of droogte.

Alain Maron (Ecolo), Brussels minister van Leefmilieu:

De verhoogde aandacht voor de bescherming van biodiversiteit, zowel nationaal als wereldwijd, verheugt mij. De COP15 wordt cruciaal voor het aannemen van een ambitieus en noodzakelijk mondiaal biodiversiteitskader dat hoge engagementen vraagt. België en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verbinden zich ertoe om aan te zetten en bij te dragen tot het beperken van het verlies aan biodiversiteit. De nauwe verbondenheid tussen onze gezondheid en de bescherming van ecosystemen is nog maar eens duidelijk gebleken. Dit is een sterke roep om actie.“

Vincent Van Quickenborne(Open VLD), federaal Vice-eersteminister en minister van Noordzee:

"De bescherming van mariene ecosystemen in internationale wateren is een prioriteit voor ons land als Blue Leader. Ik ben dan ook verheugd dat België is toegetreden tot de High Ambition Coalition for Nature and People. Een fervent voorstander van de doelstelling van de Blue Leaders om tegen 2030 minstens 30% van de wereldoceaan te beschermen via een wereldwijd netwerk van sterk en volledig beschermde zeegebieden. Plus het zo snel mogelijk afronden van de onderhandelingen over een sterk nieuw VN-Verdrag inzake de hoge zee. Deze twee acties zullen de oceaan een kans geven om te vechten nu we worden geconfronteerd met een ongekende klimaat- en biodiversiteitscrisis."