Communication

Vacature | Creative Manager

Als onderdeel van de afdeling Communicatie organiseert, coördineert en implementeert de Creative Manager de visuele communicatie van het kabinet als onderdeel van de algemene communicatiestrategie. Deze functie wordt uitgeoefend onder toezicht van de Directeur Communicatie en in nauwe samenwerking met de andere leden van het communicatieteam.

a) Taken
 

Functiebeschrijving

Hij/zij zal verantwoordelijk zijn voor :

 • Het ontwerpen en produceren van visuals voor sociale netwerken en voor de website, rekening houdend met de technische specificaties van de verschillende kanalen
 • Naleven van het grafisch charter van het kabinet en zorgen voor consistentie van de visuele communicatiemiddelen
 • Het ontwerpen en produceren van alle digitale en gedrukte communicatiemiddelen (visuals, video's, advertenties, briefpapier, powerpointpresentaties, etc.) voor de interne en externe communicatie van het kabinet.
 • Met betrekking tot audiovisuele producties meer specifiek, in staat zijn om audiovisuele projecten van A tot Z te leiden, van ontwerp tot voltooiing:
 • Actief deelnemen aan het schrijven van scripts en scenario's, in samenwerking met de andere leden van het communicatieteam;
 • Opnames organiseren en uitvoeren (locaties zoeken, deelnemers briefen, enz.) en ervoor zorgen dat ze goed verlopen;
 • De technische en esthetische aspecten van het filmen en opnemen van geluid beheren;
 • Zorgen voor de eindredactie en het validatieproces;
 • De video- of fotoproductie van live-evenementen beheren;
 • Korte video's snel produceren (<24 uur) als de actualiteit dit vereist;
 • Zorgen voor naleving van beeldrechten en copywriting voor geluid en beeld.

 

Gedeelde politieke interesse

De medewerker toont een grote belangstelling voor milieu- en sociale kwesties (rechtvaardige transitie)

 

b) Opleiding

Ten minste een diploma in grafische kunsten hebben.

 

c) Bevoegdheden

Transversale vaardigheden :

 • In staat zijn om zowel zelfstandig als in teamverband te werken;
 • In staat zijn om projecten op te zetten en te beheren (organisatie, nauwkeurigheid, deadlines halen);
 • Zin voor initiatief om zelfstandig acties te ondernemen, aangepast aan de kansen en problemen die zich voordoen.
 • Vermogen (of capaciteit?) om met het onverwachte om te gaan;
 • Vermogen om te anticiperen en creatief te zijn;
 • Vermogen om samen te werken en zich ten dienste te stellen van het algemeen belang, naast zijn kerntaken.

 

Specifieke kennis :

 • Vaardigheid in Adobe suite, met name in grafisch ontwerp (Photoshop, Illustrator).
 • Goede kennis van fotografie en videobewerking (After Effects, Premiere Pro), en geluidsopname.
 • Goede kennis van het Office-pakket (Word, Powerpoint, enz.).
 • Goede kennis van de grafische keten en digitale communicatiekanalen.

 

d) Beschikbaarheid

Flexibele werktijden, waaronder 's avonds en tijdens sommige weekends, afhankelijk van politieke gebeurtenissen. De belangrijkste werkplek is in Brussel.

 

e) Solliciteren

 

We waarderen de diversiteit van onze mensen en streven ernaar om een werkomgeving aan te bieden waarin individuele verschillen worden erkend, geapprecieerd en gerespecteerd, zodat we ons volledige potentieel kunnen ontwikkelen en kunnen voortbouwen op ieders talenten en sterke punten.

 

Stuur ons je CV en motivatiebrief uiterlijk op vrijdag 18 augustus 2023 naar adrien.volant@khattabi.fed.be met "Creative Manager application" in de onderwerpregel. Aanvang datum in functie gewenst op 1 september.