Persbericht

PB | Besturen is vooruitzien! Zakia Khattabi opent rondetafelgesprekken voor een rechtvaardige transitie

Minister Zakia Khattabi heeft vandaag de rondetafelgesprekken voor een rechtvaardige transitie geopend, een belangrijke stap in de conferentie van de Rechtvaardige Transitie in België. Er werden meerdere rondetafelgesprekken georganiseerd over de onderwerpen: landbouw en voeding, transport en mobiliteit, het gebouwenpark en de gezondheidszorg. Vertegenwoordigers van een brede waaier aan maatschappelijke stakeholders kwamen de belangen voorstellen en ideeën van hun achterban, verdedigen. Het forum heeft tot doel de inzichten, ervaringen, zorgen en voorstellen van het georganiseerde middenveld over de rechtvaardige transitie bijeen te brengen en te analyseren.

rechtvaardige transitie

"Om op een geloofwaardige, structurele en eerlijke manier te reageren op de ecologische noodsituatie waarin we ons bevinden, moeten we ons op de toekomst richten en onze productie- en consumptiewijzen grondig herzien, onze economieën en onze steden herdenken," verklaarde Zakia Khattabi tijdens haar openingstoespraak.

“We hebben geen andere keuze, anders worden sommige veranderingen ons op de meest gewelddadige manier opgelegd (de stikstofcrisis is een voorbeeld). Samen kunnen wij de voorwaarden van deze overgang kiezen, via een brede dialoog waarbij alle groepen - ook de meest kwetsbaren - worden betrokken. Aan de hand van dit forum wil ik de modaliteiten van een rechtvaardige transitie in België verduidelijken, zodat we deze ideeën en ambities kunnen omzetten in concrete acties en beleid,” aldus de minister. 

Het tweede deel van het forum vindt plaats op 28 maart. De thema's die aan bod zullen komen zijn financiën en investeringen, internationale solidariteit, energie en hulpbronnen, en armoedebestrijding.