Persbericht

N.a.v. de forse stijging van de energiekosten, herinnert Federaal Minister van Klimaat Zakia Khattabi aan de beschikbaarheid van de Belgische inkomsten uit ETS-emissierechten voor 2021

Federaal Minister van Klimaat roept op tot een algemene mobilisatie om alle hefbomen in te zetten waaraan de bevolking steun kan hebben, inzonderheid de meest kwetsbare bevolkingsgroepen, in de huidige context van verhoogde energiekosten.

De federale minister van Klimaat richt in het kader van haar bevoegdheden een oproep tot minister Demir, die momenteel de Nationale Klimaatcommissie voorzit, om de werkzaamheden rond de Burden Sharing te hervatten.: “Er staat op heden 530 miljoen euro onverdeeld geblokkeerd op een nationale rekening. We roepen Vlaams minister van klimaat Zuhal Demir op om snel het overleg weer op te starten over de verdeling tussen de federale en regionale overheden van dat bedrag, want een akkoord ligt binnen bereik.

Ze vervolgt: “De 530 miljoen euro zouden kunnen worden aangewend voor structureel beleid om de energiefactuur van de gezinnen te verlagen. Zoals ik al meermaals heb beklemtoond is het niet te verantwoorden naar de gezinnen en bedrijven toe dat die middelen geblokkeerd blijven door het uitblijven van een politiek akkoord, zeker niet middenin een ernstige energiecrisis. Ik sta klaar om er intensief en constructief over te onderhandelen zodat we snel een akkoord bereiken.

België heeft in 2021 een bedrag van 530 miljoen euro aan inkomsten gehaald uit de veiling van emissierechten op de Europese EUETS-markt. Omdat er nog geen samenwerkingsakkoord is voor de periode 2021-2030, blijven die ongebruikt geblokkeerd. Met een mandaat van de federale regering stelt de minister van klimaat een eenmalige verdeling voor van dat bedrag voor 2021, op grond van de verdeelsleutel uit het vorige samenwerkingsakkoord. Zo kunnen vooral de regio’s dat geld gebruiken om met structurele investeringen de energiefacturen te verlagen. 

Voor de verdeling van de inkomsten van de jaren 2022 tot 2030, rekent minister Khattabi op een nieuw samenwerkingsakkoord dat in de komende maanden en voor de zomer onderhandeld moet worden tussen de vier entiteiten. Het is de Vlaamse minister van klimaat, Zuhal Demir, die die onderhandelingen moet samen roepen als nieuwe voorzitter van de Nationale Klimaatcommissie voor het jaar 2022.

De verdeelsleutel is de volgende:

52,76 % voor het Vlaamse Gewest;

30,65 % voor het Waalse Gewest;

7,54% voor het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest;

9,05% voor de Federale Staat.

Meer infos ?

Pascal Devos (0478/34.23.77)