Communicatie

International Conference of Social Life Cycle Assessment (S-LCA 2022)

Sociale levenscyclusanalyse (S-LCA) is er als methode op gericht de werkelijke en potentiële, zowel positieve als negatieve sociale en maatschappelijke aspecten van producten of diensten te evalueren. 

Het was me een waar genoegen om verleden maandag de 8ste internationale conferentie hierover te mogen openen in Aken (Duitsland). Dit is de ontmoetingsplaats bij uitstek waar de meest recente methodologische ontwikkelingen en de beste praktijken op het gebied van sociale levenscyclusanalyse (S-LCA) gepresenteerd worden. 

In mijn tussenkomst heb ik kunnen herhalen hoezeer ik gehecht ben aan het “Leave No One Behind”-principe (Niemand achterwege laten), dat deze uitgave als thema had gesteld. Dit leidende concept, dat ik als beleidskompas hanteer, wijst op het engagement om armoede onder welk vorm dan ook uit te roeien. Om discriminatie en uitsluiting een halt toe te roepen. Om ongelijkheden en kwetsbaarheden, waardoor mensen achterwege worden gelaten en het potentieel van personen en de mensheid in haar geheel ondermijnd wordt, te verminderen ... Daar draait de rechtvaardige transitie allemaal om!

Enkel een brede maatschappelijke dialoog, die duurzaam is in de tijd, kan tot een succesvolle rechtvaardige transitie leiden. Bij deze dialoog moeten burgers, academici, leden van het maatschappelijk middenveld en overheid worden betrokken. In het licht daarvan heb ik vóór de zomer een aantal werkzaamheden opgestart om invulling te geven aan de federale bijdrage voor de Nationale Conferentie voor een rechtvaardige transitie die ik in de loop van 2023 zal organiseren. Deze krijgt een vervolg tijdens het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie, in de eerste helft van 2024, met een Internationale Conferentie voor een rechtvaardige transitie.