Communicatie

INFO | Minister Khattabi blijft strijd aanvoeren tegen illegale houthandel en ontbossing

Voor minister van Leefmilieu, Zakia Khattabi, is de strijd tegen illegale houthandel een prioriteit en ze werkt via verschillende initiatieven met diverse partners samen om deze op te schroeven, zowel binnen de eigen regering, op Europees niveau, als op internationaal niveau. 

 

In België werken de verschillende bevoegde federale diensten - CITES, inspectie, en douane - in de strijd tegen illegale houthandel samen. Zo werden in 2017 bijvoorbeeld 26.57 m³ Afrormosia en 850 kg schors Prunus africana door de douane van Antwerpen in beslag genomen. In 2019 werden 360 houtproducten in beslag genomen door douane Antwerpen en 71 houtproducten door de douane in Zaventem. In 2020: 135 +70 meubels van Dalbergia sissoo, naar aanleiding van een gezamenlijk onderzoek van de douane Antwerpen en de Inspectiedienst CITES. In 2021 werd 500 kg Prunus africana door douane Antwerpen in beslag genomen. Daarnaast werden in 2019 en 2022 een aantal vaststellingen zonder een inbeslagname gedaan door de douane van Antwerpen wat betreft houtinvoeren. Verder werden door CITES een aantal vaststellingen gedaan zonder inbeslagname naar aanleiding van het aantreffen van inbreuken tijden het behandelen van informatie of wanneer we werden gecontacteerd door de invoerder bij problemen. Tussen CITES en de douane van Antwerpen zijn ook afspraken lopende voor extra controles op meerdere CITES soorten. 

 

Verder heeft minister Khattabi binnen de regering gepleit voor de oprichting van een forensisch houtcentrum bij het Museum van Tervuren, onder de bevoegdheid van staatssecretaris Dermine. Op die manier zullen zowel de private als de publieke sector in eigen land veel sneller en goedkoper houtanalyses kunnen uitvoeren. Op Europees niveau hebben Minister Khattabi en de experten van de federale administratie leefmilieu een nieuwe en zeer ambitieuze ontbossingswet onderhandeld, die de Europese ecologische voetafdruk inzake ontbossing en bosdegradatie door de import van hout, cacao, koffie, palmolie, soja, vee en rubber sterk zal terugdringen. Op initiatief van België werd tijdens de laatste CITES COP 19 in Panama de houtsoort Pterocarpus (Afrikaanse Padoek) sterker beschermd (https://www.health.belgium.be/nl/news/belgisch-initiatief-opgemerkt-op-de-cop-cites). 
 

Het eerste concrete initiatief dat Minister Khattabi sinds haar aanstelling als Minister in de federale regering heeft genomen in de strijd tegen de klimaatverandering en de strijd tegen biodiversiteitsverlies, is het Belgische partnerschap bij het Amsterdam Declarations Partnerschap, een groep van Europese landen die de handen in elkaar slaan in de strijd tegen ontbossing. Ons land zal vanaf juli tem december 2023 het voorzitterschap van dit partnerschap opnemen. Ook op de verschillende COP’s klimaat en via bilaterale ontmoetingen met collega-ministers wereldwijd heeft de federale minister van Leefmilieu in naam van België verschillende belangrijke engagementen inzake ontbossing onderhandeld en ondertekend.