Persbericht

Dankzij het klimaatbeleid is een bedrag van een half miljard euro beschikbaar om de energiefactuur te verlichten

Federaal Minister van Klimaat Zakia Khattabi wijst op de beschikbaarheid van de inkomsten uit de toewijzing van ETS-emissierechten voor 2021. Bij gebrek aan een nieuw samenwerkingsakkoord 2021-2030, stelt ze voor om over te gaan tot een eenmalige verdeling van de inkomsten volgens de oude verdeelsleutel zodat die middelen onmiddellijk beschikbaar worden voor het klimaatbeleid zelf en om de elektriciteitsfactuur van gezinnen en bedrijven te verlichten.

België heeft (voor de periode januari tot augustus 2021) 350 milieu euro aan inkomsten gehaald uit de veiling van emissierechten op de Europese EUETS-markt en verwacht dat dit bedrag zal oplopen tot een half miljard euro voor het jaar 2021. Omdat er nog geen samenwerkingsakkoord is voor de periode 2021-2030, zijn die middelen jammer genoeg geblokkeerd. In opdracht van de regering stelt de Minister dan ook een eenmalige verdeling voor van dat bedrag in 2021, op grond van de verdeelsleutel uit het vorige samenwerkingsakkoord.   

“Het gaat om een belangrijk bedrag dat we kunnen inzetten voor ons beleid inzake klimaat en om de druk op de gezinnen vanwege de stijging van de prijs van elektriciteit te verlichten. Wegens het ontbreken van een politiek akkoord worden die middelen spijtig genoeg niet gebruikt en staan ze nu geblokkeerd op een rekening. Dit valt niet te aanvaarden noch te verantwoorden in het licht van de situatie van burgers en bedrijven die de eindjes niet aan mekaar kunnen knopen". 

"Ik heb altijd het idee verdedigd dat de opbrengst van EU-ETS niet alleen naar de Lidstaten moest gaan, maar bovendien ook moest dienen om de rechtvaardige transitie te financieren. Ik zal dan ook bij mijn collega’s uit de Gewesten pleiten voor een eenmalige toewijzing volgens de oude verdeelsleutel”,  zegt minister Khattabi. 

Voor de verdeling van de inkomsten van de jaren 2022 tot 2030, rekent de minister op een samenwerkingsakkoord dat in de komende maanden onderhandeld moet worden tussen de vier entiteiten. 

Nadere informatie

De verdeelsleutel is de volgende:

  • 52,76 % voor het Vlaamse Gewest;
  • 30,65 % voor het Waalse Gewest;
  • 7,54% voor het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest;
  • 9,05% voor de Federale Staat.

 

De laatste veilingen hebben de volgende bedragen opgebracht:

 

Juni 2021

Juli 2021

Augustus 2021

Subtotaal 2021

Aantal geveilde rechten

1.183.000

1.205.000

546.000

7.255.000

Inkomsten (euro)

62.275.850

64.570.820

30.564.170

343.491.990

Gemiddelde prijs (euro)

52,64

53,59

55,98

47,35