Persbericht

CP | België steunt resolutie van Vanuatu over de verplichting van Staten om klimaatschade te vermijden.

Onder leiding van ministers Zakia Khattabi en Hadja Lahbib is België officieel co-sponsor van Vanuatu’s UNGA-resolutie die het internationaal gerechtshof een advies zal vragen over de verplichtingen van staten met betrekking tot klimaatverandering. Op basis hiervan zal het Internationaal Gerechtshof een advies formuleren over de juridische implicaties voor landen, in het bijzonder ten aanzien van kleine eilandstaten en huidige en toekomstige generaties, owv. de schade die ze aanrichten aan het klimaat en het leefmilieu door hun klimaatbeleid, of het gebrek aan zo'n beleid.

©Sarah Stewart _ Flickr©Sarah Stewart _ Flickr

De resolutie herhaalt het belang van het nakomen van internationale klimaatverbintenissen om onze planeet leefbaar te houden voor de toekomstige generaties. Centraal binnen de UNGA-resolutie staat de boodschap dat klimaatmaatregelen niet vrijblijvend zijn. Met deze resolutie, wil Vanuatu samen met de andere 47 Staten dat het internationaal gerechtshof duidelijkheid verschaft over de plichten van Staten onder het internationaal recht in verband met klimaatverandering teneinde de rechten van huidige en toekomstige generaties te respecteren. 

 “Via dit co-sponsorschap bevestigt ons land onze gezamenlijke ambitie om het Akkoord van Parijs volledig uit te voeren, de mensenrechten te verdedigen en de internationale rechtsregels inzake klimaatverandering te handhaven. De klimaatcrisis is van dien aard dat de verschillende staten hun verantwoordelijkheid moeten nemen, zowel voor de eilandstaten als voor de toekomstige generaties!”, besluit de minister. 

Deze resolutie zal voor adoptie voorliggen aan de leden van de Algemene vergadering van de Verenigde Naties in de tweede helft van maart.